สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง สาขาอำเภอปลวกแดง

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง สาขาอำเภอปลวกแดง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 31/10/2014, 14:34, ชม: 12,588 ครั้ง

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง สาขาอำเภอปลวกแดง

สถานที่ติดต่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง สาขาอำเภอปลวกแดง
หมายเลขโทรศัพท์ : เบอร์กลาง 038-659-245, 038-659-800
โทรสาร 038-659-800 ต่อ 130
ตั้งอยู่ : 699 หมู่ 1 ตำบลปลวดแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
ฝ่ายอำนวยการ 038-659-800
ฝ่ายการเงินและบัญชี 038-659-800
ฝ่ายประโยชน์ทดแทน 038-659-800
ฝ่ายเงินสมทบและการตรวจสอบ 038-659-800
ฝ่ายทะเบียนและประสานการแพทย์ 038-659-800
email : [email protected]
website : www.sso.go.th สำนักงานประกันสังคม

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ