สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 31/10/2014, 10:25, ชม: 3,163 ครั้ง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ประวัติสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (ส.ป.ก.ระยอง)

ส.ป.ก.ระยอง ได้ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2536 โดยมีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ ตำบลตาสิทธิ์ ตำบลหนองไร่ ตำบลละหาร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2536 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลเขาน้อย ตำบลห้วยทับมอญ ตำบลชำฆ้อ ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา,ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง และตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ 2536 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง และตำบล กะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลสำนักทอง ตำบลนาตาขวัญ ตำบลตะพง ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง และตำบลชากบก ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2543สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยองศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ที่อยู่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0 3869 4112
โทรสาร 0 3869 4113
Email : rayong@alro.go.th
website : www.alro.go.th

แผนที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

แผนที่ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ