สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 31/10/2014, 14:31, ชม: 14,474 ครั้ง

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง
ที่อยู่ 140/23 หมู่2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทร. 0-3861-0170
โทรสาร 0-3861-6087
ฝ่ายอำนวยการ 038-807-587-90 ต่อ 110
ฝ่ายการเงินและบัญชี 038-807-587-90 ต่อ 510
ฝ่ายประโยชน์ทดแทน 038-807-587-90 ต่อ 321
ฝ่ายเงินสมทบและการตรวจสอบ 038-807-587-90 ต่อ 414
ฝ่ายทะเบียนและประสานการแพทย์ 038-807-587-90 ต่อ 610
email : waiwit.fu@sso.go.th
website : www.sso.go.thสำนักงานประกันสังคม

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ