แขวงการทางระยอง

แขวงการทางระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 31/10/2014, 15:55, ชม: 3,627 ครั้ง

แขวงการทางระยอง

ความเป็นมา : แขวงการทางระยอง เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2520 บนเนื้อที่ 15 ไร่ 3 งาน 77 ตารางวา ในท้องที่ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
หน้าที่และความรับผิดชอบ :อำนาจหน้าที่ คือดำเนินการซ่อมบำรุงทางหลวงแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดระยอง ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทาง รวมทั้งการบำรุงบรักษาเครื่องจักรยานพาหนะในความรับผิดชอบ โดยแยกเป็นฝ่ายแขวงการทางระยอง

สถานที่ติดต่อแขวงการทางระยอง
ที่ตั้ง : สำนักงานตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 3 (สุขุมวิท) ที่ กม.219+000 ด้านซ้ายทาง เลขที่ 402 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทร 038611590
โทรสาร 03886101
email : doh1251@doh.go.th
website : www.doh.go.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ