สำนักงานหมวดการทางบ้านฉาง

สำนักงานหมวดการทางบ้านฉาง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 31/10/2014, 15:58, ชม: 955 ครั้ง

สำนักงานหมวดการทางบ้านฉาง

ความเป็นมา
แขวงการทางระยอง เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2520 บนเนื้อที่ 15 ไร่ 3 งาน 77 ตารางวา ในท้องที่ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ที่ตั้ง
สำนักงานตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 3 (สุขุมวิท) ที่ กม.219+000 ด้านซ้ายทาง ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

หน้าที่และความรับผิดชอบ
อำนาจหน้าที่ คือดำเนินการซ่อมบำรุงทางหลวงแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดระยอง ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทาง รวมทั้งการบำรุงบรักษาเครื่องจักรยานพาหนะในความรับผิดชอบ โดยแยกเป็นฝ่าย
– ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลควบคุม งานสารบรรณและงาน One Stop Service งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสัญญา และงานสถิติ
– ฝ่ายปฎิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบและดำเนินงานบำรุงปกติ งานรักษาสภาพทาง ตรวจสอบแนวเขตทางหลวง ควบคุมดูแลการรุกล้ำเขตทางหลวง ตรวจสอบการขออนุญาตใดๆ ในเขตทางหลวง
– ฝ่ายวิศวกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบและดำเนินงานบำรุงตามกำหนดเวลา งานบำรุงพิเศษและบูรณะ งานอำนวยความปลอดภัย งานปรับปรุงย่านชุมชน งานเสริมผิวแอสฟัสท์ งานก่อสร้างทางระบายน้ำ ปรับแต่งซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างและบำรุงทางของแขวงการทาง

สำนักงานหมวดการทางบ้านฉาง

สำนักงานหมวดการทางบ้านฉาง ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 3 กม.194+674 ตอน กม.186+307(ต่อเขต สน.บท.ชลบุรีที่ 2 ควบคุม) – ทางแยกเข้าบ้านค่าย ด้านขวาทาง บนเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา ในท้องที่
ที่อยู่สำนักงานหมวดการทางบ้านฉาง ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ 0-386-03191
เว็บไซต์ : www.doh.go.th

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ