สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง จังหวัดระยอง

สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 31/10/2014, 17:16, ชม: 620 ครั้ง

สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมาของอำเภอแกลง หรือสามย่าน
เดิมสมัยพระพุทธเจ้าหลวงมีฐานะเป็นหัวเมืองชั้นจัตวาชื่อ “เมืองแกลง” ตั้งอยู่บริเวณแหลมยางตำบลปากน้ำประแสอยู่ในความปกครองของมณฑลจันทบุรี เนื่องจากเป็นหัวเมืองสำคัญชายทะเลภาคตะวันออก มีกองทหารเรือตั้งประจำ ต่อมามีการย้ายทหารไปตั้งที่อื่น ทางราชการจึงได้ย้ายตัวเมืองมาตั้งที่บ้านโพธิ์ทอง ตำบลทางเกวียน

ต่อมาประมาณ พ.ศ.2451 เมืองแกลง เปลี่ยนฐานะเป็นอำเภอเรียกว่า “อำเภอแกลง” ขึ้นกับจังหวัดระยอง จนกระทั่งปี พ.ศ.2453 ได้ย้ายสถานที่ตั้งอำเภอจากบ้านโพธิ์ทองเดิมมาตั้งที่บ้านสามย่าน ตำบลทางเกวียน ปัจจุบันอำเภอแกลงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดระยอง ห่างจากที่ตั้งจังหวัดประมาณ 47 กิโลเมตร

เดิมสำนักงานเกษตรอำเภอแกลง ไม่มีอาคารที่ทำการเป็นของตนเองได้อาศัยอาคารที่ว่าการอำเภอแกลงเป็น ที่ทำการอยู่ร่วมกันหลายหน่วยงาน ต่อมาปี พ.ศ.2525 ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตรให้ก่อสร้างอาคาร ที่ทำการสำนักงานเกษตรอำเภอแกลง ตั้งอยู่ที่เลขที่ 109 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข 3) ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ห่างจากที่ว่าการอำเภอแกลงประมาณ 3 กิโลเมตร ปัจจุบันสำนักงานเกษตรอำเภอแกลง มีเขตรับผิดชอบ 15 ตำบล 145 หมู่บ้าน และมีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 16 คนสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ที่อยู่ 109 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร 038-671379
E-mail : ry_klang@doae.go.th
เว็บไซต์ klaeng.rayong.doae.go.th

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ