สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง สาขาอำเภอแกลง จังหวัดระยอง

สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง สาขาอำเภอแกลง จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 01/11/2014, 1:55, ชม: 7,090 ครั้ง

สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง สาขาอำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมาของสำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง เปิดทำการครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2510 ตั้งอยู่ที่ถนนภักดีบริรักษ์ ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีนายชูชาติ พูลศิริ เป็นขนส่งจังหวัด และมีข้าราชการจำนวน 4 ราย ต่อมาปี พ.ศ.2511 ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่แห่งใหม่ เลขที่ 010/2 ถนนทิมทาราม ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง และต่อมาในปี พ.ศ.2531 ปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น จึงได้ย้ายมาเช่าอาคารเลขที่ 73-74,78-79 ถนนศูนย์การค้าสาย 4 ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ตามลำดับ .

ต่อมาในปี พ.ศ.2534 กรมการขนส่งทางบก ได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 16,000,000 บาท (สิบหกล้านบาท) เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงาน 1 หลัง โรงงานตรวจสภาพรถ 1 หลัง และบ้านพักข้าราชการจำนวน 10 หลัง บนที่ดินราชพัสดุ จำนวน 12 ไร่ และเปิดให้บริการกับประชาชน เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2534 ซึ่งใช้เป็นที่ทำการในปัจจุบัน และในปี พ.ศ.2536 ได้รับงบประมาณ จำนวน 7,000,000 (เจ็ดล้านบาท) เพื่อก่อสร้างอาคารเพิ่ม 1 หลัง เพื่อใช้เป็นที่ทำการสำหรับงานทะเบียนรถยนต์สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง2

วิสัยทัศน์
พัฒนาระบบการขนส่งสู่มาตรฐาน เพิ่มมาตรการความปลอดภัย ใส่ใจบริการ

วัฒนธรรม
สวัสดี มีไมตรีต่อกัน

ค่านิยม
รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจให้บริการ

สถานที่ติดต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง สาขาอำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ตั้งอยู่ที่ 100 ถ.มาบใหญ่ ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โทร. 0-3867-1904
E-mail : klaeng@dlt.go.th
website : rayong.dlt.go.th

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ