ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จังหวัดระยอง

ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 01/11/2014, 21:13, ชม: 10,266 ครั้ง

ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมาทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จังหวัดระยอง
ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนกันยายน 2500 ในรูปแบบเรือนจำชั่วคราว ประกาศจัดตั้งเป็นทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2504 เป็นทัณฑสถานเปิดแห่งแรกในประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตามข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขังขององค์การสหประชาชาติ ลักษณะเด่นของเรือนจำเปิด คือ ไม่มีวัตถุหรือเครื่องป้องกันการหลบหนี เช่น กำแพง กุญแจ ลูกกรงเหล็ก อาวุธหรือสิ่งกีดขวาง ที่มั่นคงเป็นพิเศษอื่น ๆ ระบบนี้ส่งเสริมให้ผู้ต้องขังได้รู้จักใช้เสรีภาพที่มอบให้ โดยไม่เอาไปใช้ในทางที่ผิด แม้นเรือนจำเปิดจะเป็นงานที่เสี่ยงต่อการหลบหนีของผู้ต้องขัง และความเสื่อมเสียที่จะเกิดจากผู้ต้องขังติดต่อกับโลกภายนอกมากกว่าเรือนจำรูปแบบอื่น ข้อเสียหายดังกล่าวก็ไม่พอจะลบล้างคุณประโยชน์ที่เกิดจากเรือนจำเปิดอันมีอยู่ในระดับเหนือกว่าเรือนจำรูปแบบอื่น เรือนจำเปิดทำให้ผู้ต้องขังปรับตัวได้ง่ายกว่า และ ขณะเดียวกัน สุขภาพทางกายและจิตของผู้ต้องขังก็สมบูรณ์กว่า กฎข้อบังคับที่ยืดหยุ่นได้ในระบบเรือนจำเปิด แสดงให้เห็นความมีอิสระเสรีภายในกรอบระเบียบข้อบังคับความตึงเครียดของชีวิตเรือนจำจะเบาบาง และระเบียบวินัยก็ดีขึ้น เมื่อสิ่งกีดกันร่างกายหายไปจากสายตาและความสัมพันธ์ที่กอร์ปด้วยความไว้วางใจอย่างยิ่งระหว่างผู้ต้องขังและเจ้าพนักงานได้โน้มให้ผู้ต้องขังเกิดความปรารถนาอย่างจริงใจที่จะกลับตัวเป็นพลเมืองดีต่อไป ความเป็นไปในเรือนจำเปิด มีสภาพละม้ายคล้ายการดำรงชีวิตปกติมาก เช่น มีโอกาสติดต่อกับบุคคลภายนอกได้ง่าย การปฏิบัติงานดังกล่าวในเรือนจำเปิด ย่อมสิ้นค่าใช้จ่ายน้อยกว่าทัณฑสถานแบบอื่น โดยเฉพาะค่าปลูกสร้างอาคารก็ถูกกว่าทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จังหวัดระยอง
ที่อยู่ 26 สุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
เบอร์โทร 0-3868-1611
email : hueypong@msn.com
website : www.correct.go.th

 

เฟสบุต ฝ่ายพัฒนา ฯ  ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง

แผนที่ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จังหวัดระยอง

แผนที่ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จังหวัดระยอง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ