สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง

สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 02/11/2014, 13:39, ชม: 1,606 ครั้ง

สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง

ประวัติกรมอุตุนิยมวิทยา

นายพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ผู้ให้กำเนิดอุตุนิยมวิทยาไทย พ.ศ.2449

เริ่มดำเนินงาน ในกรมทดน้ำ กระทรวงเกษตราธิการ เมื่อ พ.ศ. 2466 และต่อมาปลายปีได้จัดตั้ง เป็นแผนกอุตุนิยมศาสตร์ และสถิติกองรักษาน้ำ กรมทดน้ำ (ปัจจุบันคือกรมชลประทาน)

โอนกิจการ
6 สิงหาคม 2479 : เป็นกองอุตุนิยมวิทยา สังกัดกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
23 มิถุนายน 2485 : ยกฐานะเป็นกรมอุตุนิยมวิทยา โดยมีสถานที่ ทำงาน อยู่ที่ 612 ถนนสุขุมวิท ตำบลคลองตัน อำเภอพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
29 สิงหาคม 2505 : โอนมาสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
1 ตุลาคม 2515 : โอนมาสังกัดกระทรวงคมนาคม
3 ตุลาคม 2545 :โอนมาสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง

ย้ายสถานที่ทำงาน
ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 และ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2532 อนุมัติให้ กรมอุตุนิยมวิทยาย้ายสถานที่ทำงานอุปกรณ์ทางเทคนิค และบ้านพักจากสถานที่เดิม มายังสถานที่ปัจจุบัน โดยอนุมัติงบประมาณจำนวน 346 ล้านบาท ให้เป็นค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการใหม่สูง 16 ชั้น รวมทั้งบ้านพักข้าราชการ โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ที่ 4353 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

สถานที่ติดต่อสถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง
ที่อยู่ ทางหลวง ชนบท รย. 1001 อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

เบอร์โทร 0-3865-5075
แฟ๊กซ์ 0-3865-5075
website : www.tmd.go.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ