ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 02/11/2014, 15:12, ชม: 1,722 ครั้ง

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ตั้งอยู่เลขที่ 144 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่เศษ เริ่มเปิดทำการมาตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2526 เป็นต้นมา

อาคารศาลเป็นตึก 3 ชั้น
ชั้นที่ 1 มีห้องผู้พิพากษาเวรชี้ ห้องทำงานของเจ้าหน้าที่ ห้องสำนวน และห้องรับตัวเยาวชน ห้องศูนย์ให้คำปรึกษา
ชั้นที่ 2 มีห้องผู้พิพากษาสมทบ ห้องผู้พิพากษาอาวุโส ห้องสมุด ห้องผู้ประนีประนอมประจำศาล ห้องสืบพยานเด็ก และห้องประชุม
ชั้นที่ 3 มีห้องผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ห้องพิจารณาคดีจำนวน 3 ห้อง และห้องพักผู้พิพากษา

วิสัยทัศน์ (Vision)
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม
มุ่งป้องกันและแก้ไขการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนและ
ส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีครอบครัว

พันธกิจ (Mission)
พิจารณาพิพากษาคดีด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม ให้การป้องกัน แก้ไข บำบัด ฟื้นฟู
เด็กและเยาวชนผู้กระทำผิด ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทคดีครอบครัว การคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน และมุ่งสู่ความเป็นเลิศในทุกด้านควบคู่ไปกับการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อการประหยัดเวลา วัสดุอุปกรณ์และพลังงานสำนักงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง
ที่อยู่ 144 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทร. 038-612970 |
โทรสาร. 038-617466
อีเมล์. rayjc@coj.go.th
website : www.rayjc.coj.go.th

แผนที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง

แผนที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ