สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 02/11/2014, 15:19, ชม: 716 ครั้ง

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง

ประวัติสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้มีการจัดตั้งที่ทำการอัยการประจำศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง พ.ศ.๒๕๒๖ เพื่อให้มีพนักงานอัยการทำหน้าที่ในคดีที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ทั้งงานในส่วนคดีอาญาและคดีแพ่งที่เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการตาม กฎหมาย ตามเขตอำนาจของศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง ตั้งอยู่ ณ ที่ทำการอัยการอุทธรณ์จังหวัดระยอง ในบริเวณศาลากลางจังหวัดระยอง (หลังเก่า) ต่อมาในวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้ย้ายที่ทำการไปอยู่ที่อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ชั้น ๒ มีนายภิญโญ เชียงทอง เป็นอัยการจังหวัดคนแรก
ต่อมาเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้ย้ายทิ่ทำการไปอยู่ ณ อาคารที่สร้างใหม่ (หลังปัจจุบัน) ในพื้นที่จำนวน ๓ ไร่ ๒ งาน ๖๐ ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๕ หมู่ที่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และได้มีการแบ่งส่วนราชการและกำหนดชื่อส่วนราชการใหม่เป็น “สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง” โดยมี นายปัญญา บูรพา ดำรงตำแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง คนปัจจุบันศาลอุทธรณ์ภาค 2 (The Court of Appeal Region 2) logo

สถานที่ติดต่อสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง
ที่อยู่ ๑๔๕ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๘๖๑ ๒๔๔๗
E-mail : ray-ju@ago.go.th
website : www.ray-ju.ago.go.th

แผนที่สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง

แผนที่สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ