สถานีตำรวจภูธร บ้านกร่ำ จังหวัดระยอง

สถานีตำรวจภูธร บ้านกร่ำ จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 02/11/2014, 15:53, ชม: 2,492 ครั้ง

สถานีตำรวจภูธร บ้านกร่ำ จังหวัดระยอง

ประวัติสถานีตำรวจภูธร บ้านกร่ำ จังหวัดระยอง

สถานีตำรวจภูธร บ้านกร่ำ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง บริเวณเนินเขาใกล้ชายหาดแหลมแม่พิมพ์ บนเนื้อที่รวม 3 ไร่เศษ ตั้งเมือปี พ.ศ. 2511 โดยอยู่ในสังกัด สถานีตำรวจภูธรแกลง จังหวัดระยอง
ในอดีตมีหัวหน้าสถานีเป็นระดับชั้นประทวนเป็นหัวหน้าสถานี ต่อมาปี พ.ศ.2529 ได้ยกระดับหัวหน้าสถานีเป็นระดับสารวัตร โดยมีนายตำรวจระดับต่างๆ คือ รองสารวัตรสอบสวน รองสารวัตรสืบสวน และรองสารวัตรป้องกันปราบปราม และต่อมาได้ยกระดับหัวหน้าสถานีเป็น รองผู้กำกับเมื่อ พ.ศ.2545 และเปลี่ยนชื่อหัวหน้าสถานีเป็นสารวัตรใหญ่ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2550
ปัจจุบัน พันตำรวจเอกบัณฑิต นิลอ่อน ดำรงตำแหน่ง ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรบ้านกร่ำ และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารที่ำทำการใหม่แทนอาคารเดิม โดยสร้างเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2553

วิสัยทัศน์สถานีตำรวจภูธร บ้านกร่ำ จังหวัดระยอง
เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชนสถานีตำรวจภูธร บ้านกร่ำ1

สถานที่ติดต่อสถานีตำรวจภูธรบ้านกร่ำ จังหวัดระยอง
ที่อยู่ ๑๘๔ หมู่ ๓ ถนน เพ-แกลง-กร่ำ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ๒๑๑๖๙๐
โทร.๐๓๘-๖๓๘๑๑๑
โทรสาร.๐๓๘-๖๓๘๕๐๐
website : www.banklumpolice.go.th
facebook : สถานีตำรวจภูธรบ้านกร่ำ อ.แกลง จ.ระยองสถานีตำรวจภูธร บ้านกร่ำ

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ