สถานีตำรวจภูธรบ้านฉาง จังหวัดระยอง

สถานีตำรวจภูธรบ้านฉาง จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 02/11/2014, 16:23, ชม: 1,819 ครั้ง

สถานีตำรวจภูธรบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ประวัติสถานีตำรวจภูธรบ้านฉาง จังหวัดระยอง
สถานีตำรวจภูธรบ้านฉาง จังหวัดระยอง เดิมชื่อสถานีตำรวจภูธรตำบลพลาไม่มีอำนาจสอบสวนโดยอยู่ในความควบคุมของสถานีตำรวจภูธรระยอง ปี พ.ศ.2519 ได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอบ้านฉาง มีนายตำรวจสัญญาบัตรระดับสารวัตรเป็นหัวหน้า และมีรองสารวัตรจำนวน 3 นาย มีอำนาจในการสอบสวนคดีอาญามีกำลังอนุญาตชั้นประทวน-พลตำรวจ จำนวน 52 นายปี ต่อมาพ.ศ.2528 ยกฐานะเป็น สภ.อ. ปี พ.ศ.2534 ได้มีการปรับโครงสร้างใหม่ มีตำแหน่ง สวญ.เป็นหัวหน้าสถานีมี สวป.จำนวน1 อัตรา สวส.จำนวน 1 อัตรา รอง สวป.จำนวน 4 อัตรา รอง สวส.จำนวน 3 อัตรา รอง สว.ส. จำนวน 1 อัตรา และรอง สว.ธร.จำนวน 1 อัตราอัตราอนุญาตชั้นประทวน-พลตำรวจ จำนวน 105 อัตรา ในปี พ.ศ.2539 ได้เปลี่ยนเป็นตำแหน่ง ผกก.สภ.อ. บ้านฉาง และมีตำแหน่ง รอง ผกก.(ป.) 1 อัตรา รอง ผกก.(สส.) 1 อัตราจนถึงปัจจุบัน ในปี พ.ศ.2539 ได้เปลี่ยนเป็นตำแหน่ง ผกก.สภ.อ.บ้านฉาง และมีตำแหน่ง รอง ผกก.(ป.) 1 อัตรา รอง ผกก.(ส.) 1 อัตรา ต่อมา 1 ส.ค.2550 ก.ตร. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 11/2550อนุมัติให้ปรับปรุงประสิทธิภาพของสถานีตำรวจ ตร. จึงได้มีคำสั่ง ที 656/2550 ลง 17 ต.ค.2550เรื่อง การกำหนดการเรียกชื่อ หน้าที่และคำย่อของตำแหน่งในสถานีตำรวจ จึงได้เปลี่ยนเป็นสถานีตำรวจภูธรบ้านฉาง จนถึงปัจจุบัน

สถานที่ติดต่อสถานีตำรวจภูธรบ้านฉาง จังหวัดระยองสถานีตำรวจภูธรบ้านฉางlogo
ที่อยู่ เลขที่ 122 หมู่ 5 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
โทร038-601111
แฟกซ์ 038-601898
website : www.banchang.rayong.police.go.thสถานีตำรวจภูธรบ้านฉาง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ