สถานีตำรวจภูธรเพ จังหวัดระยอง

สถานีตำรวจภูธรเพ จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 02/11/2014, 17:39, ชม: 1,857 ครั้ง

สถานีตำรวจภูธรเพ จังหวัดระยอง

ประวัติสถานีตำรวจภูธรเพ จังหวัดระยอง

เดิมสถานีตำรวจภูธรตำบลเพ เป็นเพียงตู้ยามในลักษณะที่พักสายตรวจของ สถานีตำรวจภูธร อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ตั้งอยู่ที่ตลาดปลาเค็ม (ปัจจุบันเป็นที่ทำการสถานีดับเพลิงของเทศบาล ตำบลบ้านเพ) ต่อมาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ได้เจริญขึ้น มีประชากรเข้ามาอยู่อาศัย และเข้ามาท่องเที่ยว เป็นจำนวนมาก ทางราชการจึงได้ยกฐานะ และปรับเปลี่ยน หัวหน้าสถานีตามลำดับดังนี้
ปี พ.ศ. 2525 ยกฐานะเป็นสถานีตำรวจภูธรตำบลเพ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบตำบลเพ และตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง มีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานี อำนาจการสอบสวนยังขึ้นอยู่กับ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองระยอง และอนุมัติเงินให้ปลูกสร้างอาคาร ที่ทำการสถานีตำรวจภูธรตำบลเพหลังใหม่ ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ประจำตำบลและหมู่บ้าน ในท้องที่หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง
ปี พ.ศ.2530 กระทรวงมหาดไทยได้ปรับตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรตำบลเพ ขึ้นเป็นระดับสารวัตร มีอำนาจสอบสวนคดีอาญาในเขตพื้นที่ตำบลเพ และตำบลแกลง
ปี พ.ศ.2538 กรมตำรวจได้อนุมัติเงินให้ทำการปลูกสร้างอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจตำบลเพหลังใหม่ (ที่ทำการปัจจุบัน) ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ประจำตำบลและหมู่บ้าน ในท้องที่หมู่ 2 ตำบลเพฯ ซึ่งอยู่ติดกับ สถานีตำรวจภูธรตำบลเพฯ หลังเดิมมาทางทิศใต้ ประมาณ 300 เมตร ติดกับถนนเลียบชายฝั่งทะเลสาย เพ-แกลง-กร่ำ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3145) และปรับตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรตำบลเพ จากระดับสารวัตร ขึ้นเป็นระดับรองผู้กำกับการ
ปี พ.ศ.2541 กรมตำรวจได้ปรับตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรตำบลเพ จากระดับ รองผู้กำกับการขึ้นเป็นระดับ ผู้กำกับการ จนถึงปัจจุบัน
ปี พ.ศ.2550 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เปลี่ยนชื่อสถานีตำรวจ ทุกสถานีในสังกัด ภ.1-ภ.9 เป็นสถานีตำรวจภูธร แล้วตามด้วยชื่อของอำเภอ หรือตำบล ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 139 ง เมื่อ 26 ก.ย.2550 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่ 26 ต.ค.2550 เป็นต้นไปสถานีตำรวจภูธรเพlogo

สถานที่ติดต่อสถานีตำรวจภูธรเพ จังหวัดระยอง
ที่อยู่ สถานีตำรวจภูธรเพ ถนนเพ-แกลง-กร่ำ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21160
โทรศัพท์ : 038-651111
โทรสาร 038-653111
E-mail : thartree_07@hotmail.com
website : pe.rayong.police.go.th
facebook : สถานีตำรวจภูธรเพ จังหวัดระยอง

ร้องทุกข์ ร้องเรียน ไม่ได้รับความเป็นธรรม  ติดต่อ 038-653111 , 038-651111  หรือ  พ.ต.อ.อภิชาติ  ไชยบุญเรือง  ผกก.สภ.เพ  081-8653791สถานีตำรวจภูธรเพ

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ