สถานีตำรวจภูธรน้ำเป็น จังหวัดระยอง

สถานีตำรวจภูธรน้ำเป็น จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 02/11/2014, 17:51, ชม: 1,133 ครั้ง

สถานีตำรวจภูธรน้ำเป็น จังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมาสถานีตำรวจภูธรน้ำเป็น จังหวัดระยอง
ตำบลน้ำเป็น เป็นหนึ่งในตำบลของอำเภอเขาชะเมา ไม่มีหลักฐานใดที่จารึกไว้ว่าคำว่า “ น้ำเป็น” มีประวัติความเป็นมาอย่างไร คงมีแต่เพียงคำเล่าขานสืบต่อกันมาความว่า”น้ำเป็น”นั้นเดิมทีเป็นบริเวณที่มีแหล่งน้ำใสสะอาดอยู่ ในป่าทึบ จึงใช้เป็นที่พักพิงของคนเดินป่าและพวกหาน้ำมันยาง จนกระทั่งกลายมาเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ซึ่งปัจจุบันคือบริเวณบ้านน้ำเป็น (น้ำเป็นใน) และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นตำบลเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๖
กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศตั้งสถานีตำรวจภูธรน้ำเป็น ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ ๑๑๒ ตอนที่ ๑๓ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ แจ้งตามหนังสือสำนัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.๐๒๐๙/๑๗๕๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ มีรองสารวัตรทำหน้าที่เป็นหัวหน้าสถานี ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๐ กรมตำรวจจึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นสถานีตำรวจที่มีสารวัตรเป็นหัวหน้าสถานี มีอำนาจในการสอบสวนคดีอาญาทั่วไป ตามมติ อ.ก.ตร. ครั้งที่ ๗/๒๕๔๐.สถานีตำรวจภูธรน้ำเป็น จังหวัดระยองlogoสถานีตำรวจภูธรน้ำเป็น จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อสถานีตำรวจภูธรน้ำเป็น จังหวัดระยอง
ที่อยู่ เลขที่ 336 หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
โทร 038-894250
แฟกซ์. 038-894250
website : www.nampen.rayong.police.go.th

facebook : สภ.น้ำเป็น จังหวัดระยอง 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ