โรงพยาบาลบ้านค่าย จังหวัดระยอง

โรงพยาบาลบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 02/11/2014, 20:38, ชม: 2,233 ครั้ง

โรงพยาบาลบ้านค่าย จังหวัดระยอง

โรงพยาบาลบ้านค่ายเป็น รพ.ขนาด 30 เตียง(ระดับ F2) ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพ และการบริการเชิงรุกด้านสาธารณสุขของประชาชน โดยสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมด้านสาธารณสุข

โรงพยาบาลบ้านค่ายได้รับมอบประกาศนียบัตรการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์กรมหาชน) โดย นพ.สมชาย   ศุภวาทิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านค่าย เมื่อวันที่  10  มีนาคม  พ.ศ. 2558 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานีโรงพยาบาลบ้านค่าย2

โรงพยาบาลบ้านค่ายได้รับมอบประกาศนียบัตร

สถานที่ติดต่อโรงพยาบาลบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ที่อยู่144 ตำบล บ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัด ระยอง 21120
โทร 038 659 005
website : www.bankhaihospital.orgโรงพยาบาลบ้านค่าย

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ