โรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง

โรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 02/11/2014, 20:49, ชม: 2,648 ครั้ง

โรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง

ประวัติโรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง
โรงพยาบาลแกลงแรกกำเนิดในปีพ.ศ.2480ครั้งแรกนั้นใช้ชื่อว่าสุขศาลาชั้นสองประจำอำเภอแกลงค่าก่อสร้างสุขศาลาชั้นสองสมัยนั้น ประมาณ1.000 บาท และต่อมา เมื่อพลเมืองเพิ่มมากขึ้น ทางราชการของกรมอนามัย และพ่อค้าประชาชน ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเจ็บป่วยของประชาชน จึงได้ร่วมกันพิจารณาโดยการจัดหาที่ดินบริจาคประชาชน คือนายป้อม ซื่อตรง และนางแปล่ม รัตนวิจิตร เป็นเหนื้อที่ประมาณ 6 ไร่เศษ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลทางเกวียนในบัจจุบันคือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแกลง สำหรับค่าก่อสร้างครั้งแรกเป็นไม้ชั้นเดี่ยว 2 หลัง คือเรือนผู้ป่วยในอีก1 หลังมีห้องจ่ายยา ห้องตร้วจโรค ห้องคลอด ห้องผ่าตัด ธุรการ และเรือนผู้ป่วยในอีก 1 หลัง และได้ทำพิธี เปิดเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2500 มีแพทย์แผนปัจจุบัน 1 คน สารวัตรสุขาภิบาล 1 คน ผดุงครรภ์ 2 คน ไม่มีภารโรง มีเตียงผู้ป่วยในจำนวน 10 เตี่ยง ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 ได้เป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่งอำเภอแกลง เป็นหน่วยงานสังกัดกรมการแพทย์ และอนามัย และได้รับงบประมาณ บริจาคประชาชนอีก385.000 บาทได้เริ่มก่อสร้างอาคารสำนักงานทางด้านทิศใต้ ของอาคารเดิมเพิ่มเป็นตึกชั้นเดี่ยว 1 ห้อง มีห้องปฎิบัตงานเป็นสัดส่วนอาคารไม้ เดิม 2 หลัง ไช้เป็นที่พักผู้ป่วย แยก ชาย-หญิง และในปีเดียวกันประชาชนในอำเภอแกลงได้ร่วมกันบริจาค จัดซื้อ ที่ดินเพิ่มเติมอีกประมาณ 1 ไร่ 3 งาน

ในปี พ.ศ.2518 สถานีอนามัยชั้นหนึ่งอำเภอแกลง ด้เปลี่ยนเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัยอำเภอ แกลง และต่อมาอีกไม่นานนัก ก็เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลแกลงสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัด ระยอง กองสาธารณสุขภูมิภาค และโอนเป็นสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุขเมื่อวันที่ 1มกราคม 2519 และตั้งแต่นั้นมากระทรวงสาธารสุขได้จัดสรรงบประมาณ 110.000 บาท เพื่อทำการสร้างตึกผู้ป่วยนอกอีก 1 หลังโรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง

ในปี พ.ศ.2521 ประชาชนได้เข้ามารับบริการมากขึ้นตามลำดับ จนไม่เพียงพอต่อความต้องการของ ประชาชนที่มารับบริการทางกระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างโรงพยาบาล แกลงแห่งใหม่ขึ้น เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ที่ถนนแหลมยาง หลักกิโลเมตรที่ 271 ซึ่ง ประชาชนในท้องถิ่นรวม 6 รายการ ได้ร่วมกันบริจาคที่ดิน จำนวน 44 ไร่ 3 งาน 74ตารางวา อยู่ในที่ลุ่มให้ทำการ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 1 หลัง และผู้ป่วยใน 1 หลัง บ้านพักเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลอีก 15 หลัง โรงครัว โรงซักฟอก โรงสูบน้ำ หอถังสูง ระบบไฟฟ้า ารก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ วันที่ 14 มีนาคม 2522 โดย ฯพณฯ รมต.สาธารณสุขนายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว ทำพิธีเปิด จนในปี 2525 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขยกฐานะเป็น โรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2536ได้รับบริจาคหอผู้ป่วยขนาด 60 เตียง จากคณะสงฆ์และประชนอำเภอแกลง เปิดให้ไช้บริการปี 2540

ต่อมาในปี 2538 ได้รับงบประมาณในโครงการอีสเทิร์นชีบอร์ด จำนวน 65 ล้านบาทสร้างตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน 4 ชั้น และได้รับยกฐานะเป็นโรงพยาบาล 90 เตียงโรงพยาบาลแกลง ปัจจุบัน เป็นโรงพยาบาล ขนาด 120 เตียง รับผิดชอบประชากร อ.แกลงและกิ่ง อ.เขาชะเมา 153.912 คน

สถานที่ติดต่อโรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง
ที่อยู่ 254 ถ.สุขุมวิท หมู่ 0 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทร. 038-677533-40
แฟกซ์ 038-677533-40 ต่อ 530
อีเมล์ klaeng10829@gmail.com
website : klaenghospital.net

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ