โรงพยาบาลวังจันทร์ จังหวัดระยอง

โรงพยาบาลวังจันทร์ จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 02/11/2014, 21:24, ชม: 2,656 ครั้ง

โรงพยาบาลวังจันทร์ จังหวัดระยอง

โรงพยาบาลวังจันทร์ได้พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการก่อสร้างอาคารต่างๆ เพื่อให้เพียงพอต่อการบริการ เช่น ห้องพิเศษพร้อมสุข อาคารผู้ป่วยนอกขนาด 30 เตียง ตึกผู้ป่วยในขนาด 30 เตียง และอื่นๆ จนได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง การที่โรงพยาบาลวังจันทร์ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนั้น นอกจากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐแล้ว ยังได้รับความร่วมมือด้วยดีจาก ผู้นำท้องถิ่น หคบดี พ่อค้า และประชาชนในอำเภอวังจันทร์และพื้นที่ใกล้เคียงที่ให้การสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลโรงพยาบาลวังจันทร์ จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อโรงพยาบาลวังจันทร์ จังหวัดระยอง
ที่อยู่ เลขที่ตั้ง 349 หมู่ 1 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ 038-666-174-5,038-666-451-3

แฟ๊กซ์ 038-666198
หมายเลขที่สำคัญโรงพยาบาลวังจันทร์ จังหวัดระยอง
งานประชาสัมพันธ์ 101,งานห้องบัตร 117,งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 115,ตึกผู้ป่วยใน 105 ,ตึกคลอด 124 ,งานบริหาร 103,ศูนย์ประกัน 126
สายตรงคลินิคพิเศษและให้คำปรึกษา 038-666451
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 038-666794,1669
สายตรงงานผู้ป่วยใน 038-888078
ศูนย์ประกันสุขภาพ 038-666794
หน่วยไตเทียม 038-666358
website : wangchanhospital.com

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ