สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก จังหวัดระยอง

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 02/11/2014, 21:30, ชม: 1,516 ครั้ง

 

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก จังหวัดระยอง

 

ประวัติ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก

กระทรงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งกรมการศึกษานอกโรงเรียน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2522 มีนายบรรจง ชูสกุลชาติ ดำรงตำแหน่งอธิบดีเป็นท่านแรก ต่อมาได้จัดตั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2523 โดยใช้ชื่อย่อว่า ศนภอ. ตั้งอยู่ที่ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีพื้นที่รับผิดชอบ 9 จังหวัด คือ ระยอง ชลบุรี จันทบรี ตราด ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว
นายสุนทร เทพเทวิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก เป็นคนแรก เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2523 และจนถึง วันที่ 25 มีนาคม 2551 มีผู้บริหารรวม 12 คน โดยมีนายประถม สมัครพงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเป็นคนสุดท้าย
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ลงวันที่ 25 มีนาคม 2551 มาตรา18 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 เปลี่ยนศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเป็น สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก โดยใช้ชื่อย่อว่า สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก มีหน้าที่ วิจัยพัฒนา หลักสูตร สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีนายประถม สมัครพงศ์ เป็นผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก เป็นคนแรก และนางสุรภี สกุลรัตน์ เป็นรองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก เป็นคนแรก

Situated in Tapong Sub-district, Rayong, the Institute of NIF, Eastern Region is the minor organization under the Office of Non-Formal and Informal Education or so called in short as ONIE. , Office of the Permanent Secretary for Education , Ministry of Education. To get there, follow the Bangna-Trat Road, take the right at Tapong Intersection, and drive approximately a kilometer along the Maerampung Street. It is just ten kilometers from Muang District.
It was originally the Centre of NIE, Eastern Region whose address is 9 Tapong Sub-district, Rayong, Muang District, Rayong. Within the area of around nine rai (3.60 acres), the centre had been responsible by the nine provinces, i.e. Rayong, Chantha Buri , Trat , Chachoengsao , Samut Prakan , Nakhon Nayok , Prachin Buri , and Sakaeo under the supervision of Mr.Sunthorn Teptawin as its first director. There were altogether twelve managements, including Mr.Suwat Keawsangthong , Mr’Pipop Kanjana , Mr.Wisuth Triwanaram , Mr.Sin Ronsopha , Mr.Narongsak Kulajin , Mr.Boonsong Kouewarakul , Mr.Chanon Pongudom , Mr.Cheewit Oudjawatee , Mr.Jarounepong Geeramakorn , Dr.Chonlatit Aeumsamaung , Mr.Pratom Samakapong and Dr.Wimon Chanchonboth was the last director of the centre.
The centre was changed is status by the Ministry of Education promulgation on the 25th March 2008, according to article 18, section 3 of the Royal Decree to become a new division status called Eastern Regional Institute for Non-Formal and Informal Education or so called in short as Eastern Regional Institute for NIE.

 

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก

สถานที่ติดต่อสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก จังหวัดระยอง
ที่อยู่ ถนนหาดแม่รำพึง ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ 0-3865-5460-2 0-3865-5006
โทรสาร 0-3866-4054
email :eastern@eastern.nfe.go.th
email :chittakorn9@eastern.nfe.go.th
website : eastern.nfe.go.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ