ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง (พืชสวน)

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง (พืชสวน)

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 02/11/2014, 22:46, ชม: 1,675 ครั้ง

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง (พืชสวน)

ปี 2519
โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง เป็นผู้ดำเนินการติดต่อขอใช้พื้นที่ของกรมชลประทาน บริเวณด้านทิศเหนือของอ่างเก็บน้ำดอกกราย หมู่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จำนวน 391 ไร่ ตั้งศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวนระยอง ซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงาน เกษตรจังหวัดระยอง และอยู่ภายใต้โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำร
ปี 2529
กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีคำสั่งให้ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวนระยองมาอยู่ภายใต้การดูแล ของกรมส่งเสริมพืชสวน กรมส่งเสริมการเกษตร
ปี 2537
กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ประสานงานกับชลประทานเพื่อขอใช้พื้นที่ บริเวณซ้าย ของอ่างเก็บน้ำ หนองปลาไหล หมู่ที่ 1 ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง พื้นที่ 182 ไร่ จากกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวนระยอง และทางกรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร บ้านพัก และ แปลงฝึกกรีดยางพารา
ปี 2539
กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีคำสั่งให้ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวนจังหวัดระยองมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแล ของสำนักส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก จังหวัดระยอง
ปี 2545
ได้มีการปรับโครงสร้างระบบใหม่ ทำให้ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวนระยองเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา อาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง(พืชสวน)สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง
สถานที่ติดต่อศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง (พืชสวน)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
ตู้ ปณ.56 อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ 038-027915
โทรสาร 038-027913
website : www.aopdh02.doae.go.th
e-mail : aopdh02@doae.go.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ