สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 02/11/2014, 23:14, ชม: 1,001 ครั้ง

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง

วิสัยทัศน์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาสหกรณ์และองค์กรเป้าหมายให้เข้มแข็ง ช่วยตนเอง เป็นที่พึ่งของสมาชิกและชุมชนได้อย่างยั่งยืน

พันธกิจ / เป้าหมายสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
– พัฒนาระบบการบริหารจัดการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
– พัฒนาองค์กรเป้าหมาย
– เสริมสร้างพัฒนาสมาชิกองค์กร
– ส่งเสริม เผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
– จัดที่ดินให้ราษฏรในเขตนิคมสหกรณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
ที่อยู่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทร.038-694-106-7 โทรสาร.038-694-108
เว็บไซด์ : webhost.cpd.go.th
E-mail : cpd_rayong @cpd.go.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ