การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแกลง จังหวัดระยอง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแกลง จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: รัฐวิสาหกิจ, 03/11/2014, 11:20, ชม: 5,958 ครั้ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแกลง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ที่อยู่เลขที่ 12/12 หมู่ 12 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์0-3867-2688
โทรสาร 0-3867-1794
website : https://www.pea.co.th
facebook : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอแกลง จังหวัดระยองการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยองlogoการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแกลง จังหวัดระยอง

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ