การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: รัฐวิสาหกิจ, 03/11/2014, 11:25, ชม: 7,322 ครั้ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ที่อยู่เลขที่ 135/6 หมู่ 5 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21132 โทรศัพท์ 0-3860-1566
โทรศัพท์ 0-3860-1566
โทรสาร 0-3860-3675
website : www.pea.co.thการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยองlogoการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ