การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: รัฐวิสาหกิจ, 03/11/2014, 11:34, ชม: 10,404 ครั้ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ที่อยู่ เลขที่ 450 หมู่ 1 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์0-3865-9492
โทรสาร 0-3865-9070
website : www.pea.co.th
facebook :การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอปลวกแดง “PEA” Pluak Daengการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยองlogo

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ