ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา จังหวัดระยอง

ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: รัฐวิสาหกิจ, 03/11/2014, 12:15, ชม: 9,414 ครั้ง

ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา จังหวัดระยอง

ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา (อังกฤษ: U-Tapao–Rayong–Pattaya International Airport) หรือมักเรียกกันว่า สนามบินอู่ตะเภา เป็นสนามบินตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงเทพมหานคร อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 18 เมตร ห่างจากจังหวัดประมาณ 30 กิโลเมตร และอยู่ห่าง จากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 190 กิโลเมตร ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ กองการบินทหารเรือ, กองเรือยุทธการ และ กองการสนามบินอู่ตะเภา

สนามบินอู่ตะเภา สามารถรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่เช่น Boeing 747 หรือ A380 ได้ แต่ที่ตั้งอยู่ใกล้กับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จึงทำให้ไม่มีเที่ยวบินประจำมากนัก เที่ยวบินระหว่างประเทศที่มาใช้บริการเป็นแบบเช่าเหมาลำส่วนใหญ่ โดยเฉพาะจากประเทศรัสเซีย  สนามบินอู่ตะเภาได้แสดงศักยภาพอีกครั้งเมื่อเหตุการณ์บุกยึดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2551 แต่เนื่องด้วยมีอาคารผู้โดยสารขนาดเล็ก และ อุปกรณ์ภาคพื้นไม่เพียงพอ ทำให้มีสภาพแออัดในช่วงเวลาดังกล่าว  นอกจากนี้สนามบินอู่ตะเภา ยังถูกใช้งานในภารกิจเที่ยวบินทางทหาร และ เที่ยวบินขนส่งเพื่อมนุษยธรรม ในเหตุการณ์ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา

ภายหลังเหตุการณ์ปิดสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง รัฐบาลได้เห็นความจำเป็นในการเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา-พัทยา ให้มากขึ้น จึงได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ โดยใช้รูปแบบใกล้เคียงกับท่าอากาศยานพิษณุโลก เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปยังจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด อาคารเหล่านี้จะเริ่มก่อสร้างปี พ.ศ. 2553 แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2555สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา

สถานที่ติดต่อท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา จังหวัดระยอง
ที่อยู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา จังหวัดระยอง ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
เบอร์โทรการท่าอากาศยานอู่ตะเภา
ประชาสัมพันธ์การท่าอากาศยานอู่ตะเภา 038-245595
สำนักงานการท่าอากาศยานอู่ตะเภา 038-245600
ธุรการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา 038-245965
การเงินการท่าอากาศยานอู่ตะเภา 038-245910
พัสดุการท่าอากาศยานอู่ตะเภา 038-245603
website : www.utapao.com

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ