หอการค้าจังหวัดระยอง

หอการค้าจังหวัดระยอง

หมวดหมู่: รัฐวิสาหกิจ, 03/11/2014, 12:55, ชม: 1,455 ครั้ง

หอการค้าจังหวัดระยอง

ประวัติหอการค้าจังหวัดระยอง
หอการค้าจังหวัดระยอง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2527 โดยพ่อค้าและนักธุรกิจในจังหวัดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็น ในการจัดตั้งหอการค้าจังหวัด คณะผู้บุกเบิกจัดตั้งหอการค้าจังหวัดระยอง มีจำนวน 12 ท่าน ได้แก่
1. นายสะอาด กสิกรรม
2. นายล้วน เฉลิมโรจน์
3. นายยงยุทธ ลีวงศ์เจริญ
4. นายปกรณ์ แผ่ตระกูล
5. นายอมรินทร์ จิรพิทยาเวช
6. นายจักรชัย จริยเวชช์วัฒนา

7. นายวิโรจน์ กังสวนิช
8. นายประเสริฐ แจ่มกระจ่าง
9. นายพิชัย งามละเมียด
10. นายสิน กุมภะ
11. นายสุวัฒน์ ฟ้าประทานชัย
12. นายเชิดชัย พินธุโสภณหอการค้าจังหวัดระยอง

สำนักงานหอการค้าจังหวัดระยอง เมื่อแรกตั้งใช้สำนักงานพาณิชย์จังหวัด เป็นสำนักงานหอการค้าอยู่เกือบปีจึงย้ายมาอยู่สำนักงานเลขที่ 065 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง และต่อมาในปี พ.ศ.2536 จึงย้ายมาอยู่ที่ทำการปัจจุบันได้แก่อาคารศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) อาคาร 2 ชั้น 2 ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

สมาชิกหอการค้าจังหวัดระยอง ประกอบด้วย บุคคลหรือนิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน การบริการ การประกอบวิชาชีพอิสระ ที่มีสถานประกอบการที่ตั้งสำนักงานอยู่ในเขตจังหวัดระยอง ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 465 ราย หอการค้าจังหวัดระยอง ได้ดำเนินงานมาเป็นเวลา 29 ปีหอการค้าจังหวัดระยอง1

สถานที่ติดต่อหอการค้าจังหวัดระยอง
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) อาคาร 2 ชั้น 2 ถนนตากสินมหาราชตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-616414
โทรสาร 038-614409
เว็บไซต์ www.rayongechamber.com
facebook : หอการค้าจังหวัดระยอง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ