สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านฉาง  จังหวัดระยอง

สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านฉาง จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 03/11/2014, 14:09, ชม: 1,388 ครั้ง

สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านฉาง

ประวัติความเป็นมาสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านฉาง
เทศบาลเมืองบ้านฉาง เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล ได้รับการจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลบ้านฉางเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2505 ตั้งอยู่บนที่ว่าการอำเภอบ้านฉาง วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาล บ้านฉาง ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น “เทศบาลตำบลบ้านฉาง” และวันที่ 10 มิถุนายน 2548 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศ เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาล ตำบลบ้านฉาง เป็น “เทศบาลเมืองบ้านฉาง”

ความหมายตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาลเมืองบ้านฉาง
ดวงตราเทศบาลเมืองบ้านฉาง ประกอบด้วย ภูเขา 2 ยอด ธารน้ำตก ธงสามเหลี่ยม ฉางข้าวและช้าง โดยมีวงกลมล้อมรอบ 2 วง พร้อมกับข้อความเทศบาลเมืองบ้านฉาง จังหวัดระยอง ซึ่งมีความหมายตามข้อสันนิษฐานและคำบอกเล่าของผู้อาวุโสในพื้นที่ว่า บ้านฉางดั้งเดิม มีการรวมตัวกันตั้งเป็นชุมชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 150 ปี เหตุที่ชื่อ “บ้านฉาง” มาจาก
1. เดิมเป็น “ฉาง” เก็บพืชผลทางการเกษตรจำพวกน้ำมันยางและอื่น ๆ เพื่อนำไปส่งที่ท่าเรือบ้านฉาง
2. เดิมเป็นป่าดงดิบที่มีโขลง “ช้าง” จำนวนมาก ซึ่งต่อมาเรียกชื่อเพี้ยนไปเป็น “บ้านฉาง”
3. เดิมเรียก “บ้านสาง” เพราะเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเดินทัพมาเมืองระยอง มาถึงที่แห่งนี้ในเวลารุ่งสางพอดี
และในอำเภอนี้มี
ภูเขา 2 ยอด หมายถึง ยอดเขาชื่อ “เขานั่งยอง” หรือ “เขานางหย่อง” มีลักษณะคล้ายหน้าอกหญิงสาว
ธารน้ำตก หมายถึง ธารน้ำตกเล็ก ๆ ที่อยู่บนยอดเขาทั้งสองที่ไหลลงมาสู่เบื้องล่างตามธรรมชาติ
ธงสามเหลี่ยม หมายถึง สนามกอล์ฟที่ตั้งอยู่ทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาลถึง 3 แห่ง สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านฉาง จังหวัดระยองสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านฉาง 1

สถานที่ติดต่อสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านฉาง
ที่อยู่สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านฉาง ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
โทรศัพท์ 0-3869-5233-6 ต่อ 443
โทรสาร 0-3860-3255
website : banchangcity.go.th
facebook :เทศบาลเมืองบ้านฉาง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ