เทศบาลตำบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง

เทศบาลตำบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 03/11/2014, 15:03, ชม: 2,204 ครั้ง

เทศบาลตำบลบ้านฉาง

ประวัติเทศบาลและตราสัญลักษณ์ส่ง
เทศบาลตำบลบ้านฉางเดิมมีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉางได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2550 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจัดตั้งเทศบาลตำบลบ้านฉางเป็นเทศบาลตำบลลงวันที่ 2 สิงหาคมพ.ศ. 2550 ตามนัยมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและเทศบาลตำบลบ้านฉางพ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและเทศบาลตำบลบ้านฉาง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 เทศบาลตำบลบ้านฉางมีสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 12 คนโดยมีคณะผู้บริหารจำนวน 5 คน

ประวัติที่มาของชื่อตำบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ประวัติตำบลบ้านฉางนั้นไม่ปรากฏเป็นหลักฐานที่ชัดเจนแต่จากการสอบถามผู้อาวุโสเก่าๆได้ให้ความเห็นไว้หลายกรณีด้วยกันดังนี้เทศบาลตำบลบ้านฉาง
·เพราะเป็นสถานที่เก็บหรือฉางเก็บผลผลิตทางการเกษตรจำพวกน้ำมันยางและอื่นๆเพื่อนำไปส่งที่ท่าเรือบ้านพลา (หมู่ที่ 5 ตำบลพลาปัจจุบัน)
·เดิมเคยเรียกบ้านช้างเพราะที่บริเวณนี้เคยเป็นป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์และมีโขลงช้างป่าเป็นจำนวนมากต่อมาได้เรียกผิดเพลงไปเป็นบ้านฉางเทศบาลตำบลบ้านฉาง1
·เดิมเคยเรียกบ้านสางเพราะเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเดินทัพมาเมืองระยองผ่านบ้านฉางซึ่งเป็นเวลารุ่งสางพอดีเลยเรียกว่าบ้านสาง

สถานที่ติดต่อเทศบาลตำบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ที่อยู่เลขที่ 2/31 หมู่ 4 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
Tel : 038-630667-9
Fax : ต่อ 110 และ 115
Email : banchang2012_D@hotmail.co.th
website : www.banchang.go.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ