เทศบาลตำบลกองดิน จังหวัดระยอง

เทศบาลตำบลกองดิน จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานอื่นๆ, 03/11/2014, 15:13, ชม: 1,688 ครั้ง

เทศบาลตำบลกองดิน จังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมาเทศบาลตำบลกองดิน จังหวัดระยอง

เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาแตกเสียกรุงให้แก่พม่า ครั้งที่ 2 พ.ศ.2310 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้นำกำลังทัพส่วนหนึ่งตีฝ่าวงล้อมทหารพม่าเดินทัพม่งสู่เมืองจันทบุรี ในระหว่างทางได้รวบรวมไพร่พลเพื่อเตรียมกอบกู้เอกราช และได้เคลื่อนกำลังมาตั้งทัพอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในเขตตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (ปัจจุบันคือ วัดกองดิน หมู่ที่ 2 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง) และที่สถานที่แห่งนี้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้สั่งให้ไพร่พลตำดินปืนสะสมกองไว้เป็นจำนวนมาก เพื่อเตรียมไว้ใช้ในการทำศึกสงครามกอบกู้เอกราชกลับคืนมา จึงเป็นที่มาของชื่อบ้านกองดิน (หมายถึงกองดินปืน) และตำบลกองดินจวบกระทั่งปัจจุบัน รวมทั้งเป็นที่มาของรูปตราเครื่องหมายประจำเทศบาลตำบลกองดิน ซึ่งเน้นให้เป็นถึงการรบของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ควบคุมทหารตำดินปืนโดยมีภาพทิวทัศน์ด้านหลังเป็นเขาสุขไพรวันเทศบาลตำบลกองดิน

สถานที่ติดต่อเทศบาลตำบลกองดิน จังหวัดระยอง
เลขที่ 8888 หมู่ที่ 1 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 22160
โทรศัพท์ : 038-806259,038-806354-5
โทรสาร : 038-806355 ต่อ 102
อีเมล์ : admin@tessabankongdin.go.th
website : www.tessabankongdin.go.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ