องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน จังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 03/11/2014, 15:19, ชม: 2,747 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน จังหวัดระยอง

ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
ตามประวัติจากที่คนแก่ เฒ่าเล่าสืบต่อกันมาว่า มีทุ่งร้างกลางป่าล้อมรอบ อยู่ทางทิศตะวันตกของ วัดทุ่งควายกินในปัจจุบันและในสถานที่แห่งนี้ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยหญ้า จึงเป็นสถานที่สำหรับ เลี้ยงสัตว์พาหนะ เช่น วัว ควาย ของชาวบ้านใน ละแวกนี้ ต่อมาเมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น นายเขียว และนายเพ็ชรพร้อมช้วบ้านได้ตั้งชื่อ ทุ่งแห่งนี้ว่า “ทุ่งควายกิน”
เมื่อ ประมาณปี พ.ศ.2300 นายเขียวได้มอบที่ดินจำนวน 8 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา เป็นที่สร้าง วัดมีชื่อว่า “วัดทุ่งควายกิน(อรัญญะคามเขตร์)” ตำบลนี้จึงตั้งชื่อตามชื่อ วัดทุ่งควายกิน และทุ่งกลางป่านี้ต่อมาก็เป็น ที่ตั้งของตำบลทุ่งควายกินมีประวัติของ ผู้ปกครอง และ กำนันสืบมาดังนี้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน จังหวัดระยองlogo
1.นายโหมด ยั่งยืน (ขุนสัจจา)
2.นายแสด เจริญมี (ขุนมะหิงรักษาเขต)
3.นายสอ เจริญมี (ขุนเดชทุ่งกระบือ)
4.นายทำ ยั่งยืน
5.นายนี้ด ธนาภรณ์
6.นายจาม เจริญมี
7.นายเส็ง ประธานราษฎร์
8.นายเฉียง ประธานราษฎร์
9.นายธรรมเนียม เลาหกัยกุล
10.นายสมชาย สันทัศนะโชค
11.นายวิฑูรย์ วงศ์จันทร์
ทิศเหนือ จรดเขตจังหวัดชลบุรีและจันทบุรี
ทิศใต้ จรดเขตตำบลคลองปูนและตำบลปากนำประแสร์
ทิศตะวันออก จรดเขตตำบลกองดิน
ทิศตะวันตก จรดเขตตำบลทางเกวียนและตำบลบ้านนา
พ.ศ.2526 กำนันธรรมเนียม เลาหกัยกุล ได้ทำการแบ่งแยกตำบลทุ่งควายกิน ออกเป็นอีกหนึ่งตำบลคือ ตำบลน้ำเป็น อาณาเขตทางทิศเหนือจึงเปลี่ยนไปคือจรดเขตตำบลน้ำเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
ที่อยู่ 1 ม.2 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ : 0-3866-8991, 0-3866-9004
โทรสาร : 0-3866-8991
admin@toongkwaikin.go.th
website : toongkwaikin.go.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ