สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพ จังหวัดระยอง

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพ จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 03/11/2014, 15:36, ชม: 3,434 ครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพ จังหวัดระยอง

เทศบาลตำบล เพ ได้เปลี่ยนแปลงฐานะ จากสุขาภิบาลตำบลบ้านเพ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 เช่นเดียวกับสุขาภิบาลอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 เทศบาลตำบลบ้านเพประกอบด้วยชุมชน จำนวน 23 ชุมชน หมู่บ้านจำนวน 6 หมู่บ้าน มีเนื้อที่ 28.7 ตารางกิโลเมตร สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพ ตั้งอยู่ 400/200 หมู่ที่2 ถ.เพ-แกลง-กร่ำ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง ห่างจากตัวจังหวัดระยอง ประมาณ 20 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 200 กิโลเมตร

คำขวัญเทศบาลตำบลบ้านเพ จังหวัดระยอง

“มนต์เสน่ห์ลานหินขาว งามแพรวพราวหอยประดิษฐ์ พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อทอง ชวนลิ้มลอง อาหารทะเล หาดบ้านเพ แสนงามตา”สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพ จังหวัดระยองlogo

ประกอบด้วยชุมชน จำนวน 23 ชุมชน ดังนี้
1. ชุมชนจำรุง ประธานชุมชน นายเกียรติศักดิ์ งามสม
2. ชุมชนกลางดง ประธานชุมชน นายมานพ กรรมผล
3. ชุมชนหนองยายอิน ประธานชุมชน นายมาด วิเชียรแลง
4. ชุมชนก้นอ่าว ประธานชุมชน นายจีบ สุขเทศน์
5. ชุมชนบ้านในไร ประธานชุมชน นางกาญจนา จันทร์เจริญ
6. ชุมชนมาบข่า ประธานชุมชน นางไพรวัลย์ บุญฤทธิ์
7. ชุมชนหัวตลาด ประธานชุมชน นางทัศกมล จันทร์สม
8. ชุมชนท้ายตลาด ประธานชุมชน นายกิติคุณ แก่นเกตุ
9. ชุมชนศูนย์การค้า ประธานชุมชน นางกิมห่อ ลี้เซ่งเฮง
10. ชุมชนปากคลอง ประธานชุมชน นางปราจิน ชนะชัย
11. ชุมชนบนบ้าน ประธานชุมชน นางลิ้นจี่ สวัสดี
12. ชุมชนหลังวัด ประธานชุมชน นายอาทิตย์ ชุติดาราลักษณ์
13. ชุมชนแหลมประดู่ ประธานชุมชน นางสาวทองหล่อ จันทร์พิทักษ์
14. ชุมชนโขดกลาง ประธานชุมชน นางสาวพิมลพร ปิ่นแก้ว
15. ชุมชนเนินกระบก ประธานชุมชน นางประนอม ทับแห
16. ชุมชนเพรักษ์ ประธานชุมชน นายประเสริฐ คงชาวัลย์
17. ชุมชนหนองบัว ประธานชุมชน นายคนิจ รัตนวงษ์
18. ชุมชนมะขามคู่ ประธานชุมชน นายบรรพต ถนอมนาม
19. ชุมชนศาลาสังกะสี ประธานชุมชน นายอำนวย ทิพนาค
20. ชุมชนต้นลำดวน ประธานชุมชน นางรำพึง คุ้มภัย
21. ชุมชนสำเภาทอง(1) ประธานชุมชน นายโสภณ ขาวนวล
22. ชุมชนสำเภาทอง(2) ประธานชุมชน นายประเสริฐ จันทรา
23. ชุมชนบ่อหลวง ประธานชุมชน นายสิทธิ์ ศิริแพทย์

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพ จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพ จังหวัดระยอง
ที่อยู่ 400/200 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21160 ประเทศไทย
อีเมล: office@banphecity.go.th
โทรศัพท์: 0-3865-3751-4
แฟกซ์: 0-3865-3431
เว็บไซต์ www.banphecity.go.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ