สำนักงานเทศบาลตำบลสำนักท้อน จังหวัดระยอง

สำนักงานเทศบาลตำบลสำนักท้อน จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 03/11/2014, 15:56, ชม: 2,240 ครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลสำนักท้อน

ตำบลสำนักท้อน ตั้งอยู่ในอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยองอดีตเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ใช้เกวียนเป็นพาหนะขนส่งพืชผลทางการเกษตรและเดินทางก็หยุดพักใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ริมทางจนกว่าจะถึงจุดหมาย และเมื่อเดินทางถึงบริเวณนี้จะพบต้นกระท้อนขนาดใหญ่ปกคลุมเรียงรายให้ร่มเงาเป็นอย่างดี จึงมักจะมีผู้มาพักใต้ต้นกระท้อนแห่งนี้อยู่เสมอ แต่ก็ยังไม่เพียงพอในการหลบฝน จนชาวบ้านต้องช่วยกันสร้าง ที่พัก หรือเรียกว่า สำนัก ไว้ใต้ต้นกระท้อน ต่อมาเพี้ยนเป็น สำนักท้อน จนถึงปัจจุบัน

สำนักงานเทศบาลตำบลสำนักท้อนสำนักงานเทศบาลตำบลสำนักท้อนlogo

สถานที่ติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลสำนักท้อน
ที่อยู่ เลขที่ 299 หมู่ 1 ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
โทร 038 963641-3
แฟกซ์ 038 963110
email: sumnaktorn@hotmail.com
website : www.sumnaktorn.com

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ