เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง จังหวัดระยอง

เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 03/11/2014, 16:10, ชม: 1,747 ครั้ง

เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง จังหวัดระยอง

ความเป็นมาของเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง จังหวัดระยอง
เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลบ้านปลวกแดง เป็นเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับฎีกา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542

สภาพทั่วไป
ขนาดพื้นที่และที่ตั้งของเทศบาล
เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง อยู่ในเขตอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง อยู่ห่างจากกรุงเทพฯเป็นระยะทางประมาณ 230 กิโลเมตร มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 2.866 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปลวกแดง หมู่ 1 บางส่วน
อาณาเขตเทศบาล
ทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายปลวกแดง โรงน้ำตาล ตะวันออก บรรจบริมร่องน้ำสาธารณประโยชน์ฝั่งใต้ ตรงไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ในแนวตั้งฉากเป็นระยะ 640 เมตร ถึงหลักเขตที่ 2
ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 ตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งอยู่ตรงมุมเขตที่ดินโรงเรียนบ้านปลวกแดงด้านเหนือ
จากหลักเขตที่ 3 ตรงไปทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งอยู่ตรงมุมเขตที่ดินโรงเรียนบ้านปลวกแดงด้านใต้
จากหลักเขตที่ 4 ตรงไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายปลวกแดง – จังหวัดระยองฟากใต้ ตอนบรรจบริมร่องน้ำสาธารณประโยชน์ฝั่งตะวันตก
จากหลักเขตที่ 5 เลียบริมร่องน้ำสาธารณประโยชน์ฝั่งตะวันตก ไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองปลวกแดง ฝั่งตะวันออกตอนบรรจบริมร่องน้ำสาธารณประโยชน์
ทิศใต้ จากหลักเขตที่ 6 เลียบริมคลองปลวกแดง ฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่หัวสะพานข้ามคลองปลวกแดง ด้านทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 7 เลียบริมคลองปลวกแดงฝั่งตะวันออกไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองปลวกแดง ห่างจากริมถนนสายปลวกแดง-โรงน้ำตาลตะวันออก ฟากตะวันตก ตามแนวร่องน้ำสาธารณประโยชน์ ระยะทาง 270 เมตร จากหลักเขตที่ 8 เลียบริมน้ำสาธารณประโยชน์ฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันออกบรรจบหลักเขตที่ 1
Untitled

สถานที่ติดต่อเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง จังหวัดระยอง
ที่อยู่ เลขที่ 566 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ : 0-3865-9254,0-3865-9246 ,0-3887-8091
โทรสาร : 0-3865-9254 ต่อ 114
website : www.banpluakdaengcity.go.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ