องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงเนิน จังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงเนิน จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 03/11/2014, 18:06, ชม: 1,963 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงเนิน จังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมาของ เทศบาลตำบลเชิงเนิน
ตำบลเชิงเนินเดิมมีชื่อว่าตำบลหนองบัว ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2457 มีนายอึ่ง ทิศา เป็นกำนันคนแรก จนถึงปี พ.ศ.2485 ได้เปลี่ยนชื่อจากตำบล หนองบัวมาเป็นตำบลเชิงเนิน เหตุที่ใช้ชื่อเชิงเนินเพราะบ้านของกำนันคนแรก ตั้งอยู่ชายเขาตำบลเชิงเนินปัจจุบันตั้งในเขตอำเภอเมือง จังหวัดระยอง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น
” เทศบาลตำบลเชิงเนิน ” ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาไว้ ดังนี้ “ร่วมคิด ร่วมพัฒนา ชุมชนเข้มแข็ง ท้องถิ่นน่าอยู่ สุขภาพดีถ้วนหน้า ชีวิตปลอดภัยและเป็นสุข”องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงเนินองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงเนิน จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงเนิน จังหวัดระยอง
ที่อยู่ ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0-3880-2446, 0-3880-2338
โทรสาร : 0-3880-2455
E-mail:info@Choengnoen.go.th
website : www.choengnoen.go.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ