องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง จังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 03/11/2014, 18:17, ชม: 2,526 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง จังหวัดระยอง

ตำบลเชิงเนินตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองระยอง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง 35 กิโลเมตร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร เช่น สวนยางพารา สวนผลไม้ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านสำนักทอง หมู่ 2 บ้านยายจั่น หมู่ 3 บ้านธรรมสถิต หมู่ 4 บ้านหาดใหญ่ หมู่ 5 บ้านเกษตรศิริ

สถานที่ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง จังหวัดระยอง
ที่ตั้งเลขที่ 85/26 หมู่ 1 ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทร 038-634505
website : www.samnakthong.go.thองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง2

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ