เทศบาลตำบลทับมา จังหวัดระยอง

เทศบาลตำบลทับมา จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 03/11/2014, 19:46, ชม: 4,747 ครั้ง

เทศบาลตำบลทับมา จังหวัดระยอง  มีตำนานเล่าว่า ในสมัยก่อนเมื่อประมาณ 200 ปีล่วงมาแล้ว ที่บริเวณตอนเหนือของวัดทับมาในปัจจุบันนี้ บริเวณนี้สมัยก่อนเรียกว่า “เขตถ้ำม้า” ได้ปรากฏมีถ้ำลับแลอยู่ โดยในวันฤกษ์ดีคืนดีจะมีถ้ำปรากฏให้เห็นตอนดึกๆ และจะมีม้าขาววิ่งออกมาจากถ้ำสวยงามมาก ในเวลากลางวันก็กลับกลายสภาพบริเวณเป็นที่ว่างเปล่าตามปกติ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในแถบบริเวณนี้ถ้าต้องการข้าวของเครื่องใช้อะไร ก็จะจุดเทียนธูปบอกกล่าวไว้เพื่อขออนุญาตหยิบยืมไปใช้ในงาน ก็จะปรากฏมีข้าวของเครื่องใช้ให้หยิบยืมได้ตามต้องการ และเมื่อเวลาเสร็จงานเรียบร้อยแล้วก็ต้องนำข้าวของเครื่องใช้ไปคืนให้ตามที่เคยบอกกล่าวไว้ ได้ปฏิบัติกันเช่นนี้เรื่อยๆ มา จนกระทั่งวันหนึ่งก็ได้มีชาวบ้านคนหนึ่งไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญา คือได้สับเปลี่ยนข้าวของเครื่องใช้ บ้างก็ว่านำไปคืนไม่ครบบ้าง ถ้ำม้านี้ก็ไม่ปรากฏอะไรให้เห็นอีกเลย จะมีก็แต่ผู้คนสัญจรไปมา (โดยมากจะใช้ม้าเป็นพาหนะ) ก็จะพาม้ามาพักไว้บริเวณแถวนี้ จึงได้เพี้ยนภาษา จากถ้ำม้าเป็นทัพม้า และเรียกเพี้ยนมาเป็น “ทับมา” จนกระทั่งถึงปัจจุบันเทศบาลตำบลทับมา

ที่ตั้ง
ทิศเหนือ ติดต่อเขต อำเภอนิคมพัฒนา
ทิศตะวันออก ติดต่อเขต ตำบลน้ำคอก,ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง
ทิศตะวันตก ติดต่อเขต เทศบาลตำบลมาบตาพุด
ทิศใต้ ติดต่อเขต ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง
สำนักงานเทศบาลตำบลทับมาอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองระยองประมาณ 8 กิโลเมตรและตั้งอยู่บริเวณสี่แยกทับมา ถนนสาย 36 หมู่ที่ 4 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

เนื้อที่
พื้นที่เขตตำบลทับมา มีเนื้อที่ประมาณ 29.24 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 18,375 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่ตำบลทับมา เป็นที่ราบสูงสลับเนินเขา มีที่ราบสูง และเป็นเขาบ้าง มีคลองที่สำคัญ 1 สาย คือ คลองทับมาไหลผ่านพื้นที่ตำบลทับมา ส่วนดินมีลักษณะเป็นดินลูกรังปนทรายเทศบาลตำบลทับมา2

สถานที่ติดต่อที่ทำการเทศบาลตำบลทับมา จังหวัดระยอง
เลขที่ 20/3 หมู่ที่4 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ 0-3887-4718
โทรสาร 0-3866-3078, 0-3887-4718
website : www.thapma.go.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ