องค์การบริหารส่วนตำบลชากโดน จังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลชากโดน จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 03/11/2014, 20:40, ชม: 1,433 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลชากโดน จังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลชากโดน จังหวัดระยอง เดิมที บริเวณตำบลชากโดนมีป่ากระโดนขึ้นอยู่มากมายแต่มีต้นกระโดนอยู่ 2 ต้นที่มีลักษณะใหญ่โตมาก (อยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่ 2 ต.ชากโดนในปัจจุบัน) ต่อมาเกิดฟ้าผ่าต้นกระโดนแต่ยังไม่ตายและฟ้าผ่าเป็นครั้งที่ 2 ทำให้ต้นกระโดนตาย ในสมัยนั้นหลวงพ่อโต (พระครูนิวาสธรรมสาร) กำลังพัฒนาวัดเขากระโดนอยู่ซึ่งเจริญรุ่งเรืองมากในสมัยนั้น จึงตั้งชื่อตำบลว่า ชากโดน

สภาพทั่วไปของตำบล  ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะกับการประกอบอาชีพด้านการเกษตร เช่น ทำสวนยางพารา สวนผลไม้ต่าง ๆ และทำนา
อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เนินฆ้อ , ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง ทิศใต้ ติดกับ เทศบาลต.สุนทรภู่ , ต.ชากพง และ ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เนินฆ้อ , ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง ทิศตะวันตก ติดกับ ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง

จำนวนประชากรของตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลชากโดน จังหวัดระยองlogoองค์การบริหารส่วนตำบลชากโดน จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลชากโดน จังหวัดระยอง
ที่อยู่ 100 หมู่ 8 ตำบลชากโดน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ & โทรสาร 0-3863-2266
เบอร์โทรศัพท์สำนักปลัด,ส่วนสวัสดิการสังคม,ส่วนสาธารณสุข : 081-523-9750
เบอร์โทรศัพท์ส่วนการคลัง,ส่วนโยธา : 081-523-9749
website : www.chakkadon.go.th
facebook : อบต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ