องค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียน จังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียน จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 03/11/2014, 20:47, ชม: 1,298 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียน จังหวัดระยอง

ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียน จังหวัดระยอง  ทางเกวียน” สมัยก่อนตำบลทางเกวียนยังไม่เจริญ ไม่มีรถ ถนนใช้ ชาวบ้านจึงนิยมใช้เกวียนเป็นยานพาหนะในการสัญจรไปมา และในการเดินทางไปไหนมาไหนแต่ละครั้ง จึงมีแต่รอยของล้อเกวียน ชาวบ้านก็เลยพูดกันติดปากกันจนถึงปัจจุบันว่า “ทางเกวียน”  ตำบลทางเกวียนเริ่มก่อตั้งเมื่อใดนั้นไม่มีหลักฐานปรากฎชัดเจน ทราบแต่เพียงว่าในสมัยก่อนนั้น การสัญจรไปมาค่อนข้างลำบากประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีรถใช้เป็นพาหนะ ทั้งนี้เพราะสภาพภูมิศาสตร์ของตำบลทางเกวียนในสมัยก่อนนั้นมีสภาพเป็นที่ราบ ลุ่ม มีแหล่งน้ำธรรมชาติจำนวนมาก เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง และลำคลองเป็นต้น ประกอบกับประชาชนในตำบลทางเกวียนนิยมประกอบอาชีพการเกษตร จึงทำให้ตำบลทางเกวียนอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลผลิตทางการเกษตร เช่น นาข้าว สวนผลไม้ จึงเป็นเหตุทำให้ประชาชนในสมัยนั้น นิยมใช้เกวียนเป็นเรือเป็นพาหนะในการบรรทุกสินค้าทางเกษตรกรรม ดังจะเป็นได้จากที่ตั้งของอำเภอแกลงในสมัยก่อนนั้นจะตั้งอยู่ริมแม่น้ำ และต่อมาเมื่อความเจริญทางด้านวัตถุ ถนนหนทางมีเพิ่มมากขึ้น ถนนที่ใช้สำหรับให้เกวียนสัญจรไปมานั้นก็ได้เปลี่ยนมาเป็นถนนสำหรับรถสัญจร ไปมาแทน  นอกจากนี้ตำบลทางเกวียนยังเป็นตำบลในประวัติศาสตร์อีกตำบลหนึ่ง เนื่องจากเป็นตำบลที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (เจ้าตาก) ได้เสด็จผ่าน เพื่อนำทหารขึ้นไปตีข้าศึกยังเมืองจันทบุรี โดยประทับพักแรมที่บ้านทะเลน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และปัจจุบันยังมีอนุสรณ์ทิ้งเป็นร่องรอยทางประประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลัง ได้ศึกษาเป็นจำนวนมาก เช่น เจดีย์ โบสถ์ พระประธานก่อสร้างด้วยโครงหวายฉาบปูน ตู้ลายรดน้ำ บังลังก์ มีดดาบ และของเก่าอีกมากมาย ฯลฯองค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียน  จังหวัดระยอง
สถานที่ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียน จังหวัดระยอง
ที่ยู่ 32/1 หมู่2 ต.ทางเกวียน ถ.บ้านบึง-แกลง อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โทรศัพท์ :0-3899-2044
โทรสาร :0-3899-2071
website : www.thangkwien.go.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ