องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า จังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 03/11/2014, 20:52, ชม: 1,486 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า จังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า จังหวัดระยอง
ตำบล วังหว้าเป็นตำบลเก่าแก่ ตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2440 เหตุที่เรียกชื่อนี้มีความหมายคือ “วัง” หมายถึงห้วงน้ำลึก “หว้า” หมายถึงต้นไม้ชนิดหนึ่งชอบขึ้นอยู่ในที่ริมน้ำท่วมถึง เมื่อเอาสองคำนี้มารวมกันจึงเป็น “วังหว้า” ซึ่งผู้เฒ่าเล่าไว้ว่า ลำคลองวังหว้าตรงกันข้ามกับสวนธารเกษมเป็นคุ้งน้ำลึก ฝั่งซ้ายมีต้นหว้าขนาดใหญ่กว่าไม้อื่น ๆ ในบริเวณนั้นอยู่บนตลิ่งต้นหนึ่ง ข้าววังน้ำลึกนั้น ชาวบ้านจึงพากันเรียกว่า “วังหว้า” มาถึงปัจจุบันนี้ ตำบลวังหว้าแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านศาลาอกแตก หมู่ 2 บ้านวังหว้า หมู่ 3 บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ 4 บ้านเจริญสุข หมู่ 5 บ้านวังหิน หมู่ 6 บ้านเขาดิน หมู่ 7 บ้านชากตะไคร้ หมู่ 8 บ้านเนินหย่อง หมู่ 9 บ้านหนองกวาง หมู่ 10 บ้านเขาหินแท่น หมู่ 11 บ้านหนองรี หมู่ 12 บ้านหนองหอย หมู่ 13 บ้านวังศิลาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า จังหวัดระยอง
ที่อยู่ 33 ม.3 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทร.0-3867-2192
โทรสาร 0-3867-2192 ต่อ 17
website : www.saowangwa.go.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ