องค์การบริหารส่วนตำบลพังราด จังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลพังราด จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 03/11/2014, 21:57, ชม: 1,604 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลพังราด จังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลพังราด จังหวัดระยอง
ตำบล พังราด ได้ตั้งขึ้นมาเป็นเมื่อใดนั้น ไม่ปรากฎหลักฐานที่แน่ชัด แต่พอมีหลักฐานที่พอจะอ้างอิงได้คือ จากหนังสือพระราชทาน “วิสุงคามสีมา” การจัดตั้ง วัดปากน้ำพังราด ปี พ.ศ. 2375 ประมาณ 173 ปีมาแล้ว สมัยนั้นใช้คำว่า “พังราช” ส่วนการเปลี่ยนแปลงจาก “พังราช” มาเป็น “พังราด”นั้น ไมีมีหลักฐานปรากฎแน่ชัด แต่พบหลักฐานในบันทึกหมายเหตุของวัดพังราด เมื่อ ปี พ.ศ.2475 ว่าใช้ตัวสะกด “ด”มาสะกดเป็น”พังราด” แล้วตำบลพังราด มีการปกครองในรูปแบบของสภาตำบลและต่อมาเปลี่ยนแปลงยกฐานะจากสภาตำบลเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2539 ซึ่งในปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก

สภาพทั่วไป
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและเนินเขาพื้นที่ตอนบนทำสวนยางพารา,ทุเรียน,มังคุดตอนล่างของตำบลติดต่อกับทะเลอ่าวไทยประชากรประกอบอาชีพประมงองค์การบริหารส่วนตำบลพังราด จังหวัดระยอง

ทิศเหนือ ติดกับ ต.กองดิน อ.แกลง จ. ระยอง
ทิศใต้ ติดกับ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติดกับ แม่น้ำพังราด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง

สภาพทางสังคม
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,094 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,709 หลังคาเรือน

1.วัดปากน้ำพังราด
2.วัดท่ากง
3.วัดเกาะลอย
4.วัดพังราดไทย
5.วัดท่ามะกอก
6.ศาลเจ้าพ่อบ่อตาซ่อง

สถานที่ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลพังราด
ที่อยู่ ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170
โทรศัพท์ : 0-3886-7127 ต่อ 11
โทรสาร :0-3886-7127 ต่อ 11
website : www.phangrad.go.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ