องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 03/11/2014, 22:52, ชม: 2,947 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จังหวัดระยอง
มีผู้สูงอายุเล่าลือกันว่าในท้องถิ่นหมู่ที่ 1 ต.หนองบัวแต่เดิมมีหนองน้ำ ขนาดใหญ่ ชาวบ้านที่มาตั้งรกรากพวกแรกมาจากบ้านเก่า ปัจจุบันคืออำเภอเมือง จังหวัดระยองที่ได้ย้ายถิ่นฐานมาที่บ้านหนองบัว สาเหตุที่เรียกว่าบ้านหนองบัวก็เพราะว่ามีหนองน้ำขนาดใหญ่มีต้นบันขึ้นอยู่เต็มหนองน้ำ ซึ่งอายุของหนองน้ำประมาณ กันว่ามีอายุถึง 250 ปี และมีผู้นำชาวบ้านที่มาตั้งรกรากพวกแรกนั้นชื่อ นายเพช วิรัติพันธ์ ซึ่งต่อมาได้เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของตำบลหนองบัว หรือในสมัยนั้นตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ผู้นำแขวง
ประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นับตั้งแต่มีการใช้พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบรีหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 องค็การบริหารส่วนตำบลหนองบัวมีสมาชิกสภา อบต. ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จำนวน 2 ชุด โดยมีนายเสริม ทรัพย์กระจ่าง เป็นประธานกรรมการบริหารคนแรก และปัจจุบันมี นายสุจินต์ สุขเกิด เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 22 คนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

สถานที่ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จังหวัดระยอง
ที่อยู่ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
โทรศัพท์ : 038-646-428
โทรสาร : 0-386-46423
website : www.saonongbua.go.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ