องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร จังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 03/11/2014, 23:34, ชม: 3,328 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร จังหวัดระยอง

ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร จังหวัดระยอง
เดิมตำบลมาบยางพรขึ้น กับตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ต่อมามีการแบ่ง เขตการปกครอง เป็นตำบลมาบยางพร ได้แบ่งหมู่บ้านในการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ 1 บ้านมาบเตย
หมู่ที่ 2 บ้านมาบยางพร
หมู่ที่ 3 บ้านสะพานสี่
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยปราบ

ต่อมาตำบลมาบยางพรได้รับการแบ่งเขตจาก ตำบลศรีราชา จังหวัดชลบุรี
อีก 1 หมู่บ้าน จึงมีการจัดแบ่งเขตหมู่บ้านในตำบลใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 7 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ 1 บ้านมาบเตย
หมู่ที่ 2 บ้านเนินสวรรค์
หมู่ที่ 3 บ้านมาบยางพร
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยปราบ
หมู่ที่ 5 บ้านวังตาหม่อน
หมู่ที่ 6 บ้านมาบยางพรใหม่
หมู่ที่ 7 บ้านชากอ้อยองค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร

การตั้งชื่อ ตำบล “มาบยางพร” เป็นการตั้งชื่อตามชื่อหมู่บ้านที่อยู่กึ่งกลางตำบล คือ บ้านมาบยางพร จึงมีการลงมติให้เรียกชื่อตำบลว่า “ ตำบลมาบยางพร” ความหมายของคำว่า “มาบยางพร” มาจากในเขตพื้นที่ของตำบลมาบยางพรนั้นมีลักษณะพื้นที่เป็นเนินเขาเล็กๆ สลับกับพื้นที่ราบระหว่างเนินเขา เวลาฝนตกจะมีน้ำไหลเป็นทางคล้ายลำห้วย ชาวบ้านเรียกว่า “มาบ” และในอดีตพื้นที่มีต้นยางป่าขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยที่ลำต้นมีปุ่มงอกออกมา และมีน้ำยางไหลออกมาด้วย ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็น“พร” ของต้นยาง ที่มีให้กับชาวบ้านในละแวกนี้มีความอยู่เย็นเป็นสุข

สถานที่ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร จังหวัดระยอง
ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ : 0-3865-9314 ต่อ 101,103
โทรสาร : 0-3865-9314 ต่อ107
website : www.mabyangporn.go.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ