องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร จังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 03/11/2014, 23:38, ชม: 1,713 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร จังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร จังหวัดระยอง
เดิม ต.ละหาร เป็นหมู่บ้านในเขต ต.ปลวกแดง อ. บ้านค่าย จ.ระยอง ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงเป็น ต.ละหาร อ.ปลวกแดง และได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ในปี พ.ศ.2537 มีเนื้อที่ 84 ตารางกิโลเมตร มี 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านปากแพรก (นายวัฒนา โชติกรกุลชาติ (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1) หมู่ที่ 2 บ้านหนองอ้ายรื่น (นายวิวัฒน์ พฤทธิไพฑูรย์ กำนันตำบลละหาร) หมู่ที่ 3 บ้านพงลำดวน (นางพรรณี โต๊ะจงมล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3) หมู่ที่ 4 บ้านหมอมุ่ย (นายวิเชษฐ์ เพ็งส้ม ผู้ใหญ่บ้านหมู่) ทิศเหนือ ติดกับ อบต.ตาสิทธิ์ ,อำเภอปลวกแดง ทิศใต้ ติดกับ อบต.หนองบัว อำเภอบ้านค่าย, ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.หนองไร่ อำเภอปลวกแดง,อบต.หนองบัว อำเภอบ้านค่าย, ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.แม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง, อำเภอปลวกแดง
มีโรงเรียน จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนบ้านปากแพรก นายโอฬาร บุญมี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
2. โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย นายสมเดช ศิลา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีวัด 2 แห่ง ได้แก่
1. วัดปากแพรก
2. วัดหมอมุ่ย
มีสถานีอนามัย 1 แห่ง ได้แก่ สถานีอนามัยบ้านปากแพรก มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 4,080 คนองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร จังหวัดระยอง
ที่อยู่ ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ : 0-3896-1505
โทรสาร : 0-3896-1505 ต่อ 1
website : www.lahan.go.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ