องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไร่ จังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไร่ จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 03/11/2014, 23:47, ชม: 2,514 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไร่ จังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไร่ จังหวัดระยอง
ตำบลหนองไร่แยกออกมาจากตำบลละหาร ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง แบ่งเขตการปกครองอออกเป็น 6 หมู่บ้าน

สถานที่ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไร่ จังหวัดระยอง
ที่อยู่ 1/2 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ 0-3862-6040
แฟกซ์ 0-3862-6118
website : www.new.nongrai.go.thองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไร่ จังหวัดระยอง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ