สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็น จังหวัดระยอง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็น จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 04/11/2014, 0:12, ชม: 1,328 ครั้ง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็น จังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็น อยู่ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔๒ ถนนเขาดิน – สี่แยกพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง อาณาเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็น
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็น มีเนื้อที่ ๕๓ ตารางกิโลเมตร หรือ ๔๑,๓๒๗.๕๐ ไร่ มีอาณาเขตด้านต่าง ๆ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ทิศใต้ ติดกับตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ทิศตะวันตก ติดกับตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และติดต่อกับตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยอง ทิศตะวันออก ติดกับตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี และติดต่อกับตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา และมีเนินลูกคลื่น สลับสูงต่ำ มีเนินเขาตั้งกระจายตัวอยู่ทั่วไป และมีลำคลองไหลผ่าน สภาพดินเป็นดินร่วน ระบายน้ำได้ดีองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็น1

สถานที่ติดต่อสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็น จังหวัดระยอง

ที่อยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
โทร./แฟ๊กซ์ 0-3889-4266
website : www.namphen.go.th
e-mail : info@namphen.go.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ