ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง จังหวัดระยอง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 30/04/2015, 16:47, ชม: 2,019 ครั้ง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง จังหวัดระยอง

ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2524 โดยโครงการเงินกู้ของ ธนาคารพัฒนาเอเซีย เป้าหมายเพื่อผลิตพันธุ์ลูกกุ้งทะเลโดยเริ่มดำเนินการในปี 2526 ซึ่งในขณะนั้น ศูนย์มีชื่อว่างานพัฒนาการเลี้ยงกุ้งทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบน มีขอบเขตการรับผิดชอบจากจังหวัดเพชรบุรี จนถึงจังหวัดตราด ต่อมาในปี 2530 ได้ยกฐานะขึ้นเป็น สถานีประมงน้ำกร่อยจังหวัดระยอง และในปี 2533 กองประมงน้ำกร่อยได้เปลี่ยนชื่อเป็นกองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจึงได้ เปลี่ยนชื่อมาเป็นสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง ต่อมาได้มีการปฎิรูประบบราชการในปี 2545 มีการปรับโครงสร้างยกฐานะขึ้นเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง จนถึงปัจจุบัน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง (Rayong Coastal Fisheries Research and Developmemt Center) มีชื่อย่อว่า ศพช.ระยอง เป็นหน่วยงานในสังกัด ของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 27 ไร่ 2 งาน 90 ตารางวา ตั้งอยู่ที่กิโลเมตรที่ 3 ถนนเลียบหาดแม่รำพึง ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ห่างจากตัวจังหวัดระยอง ประมาณ 12 กิโลเมตรศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง

วิสัยทัศน์ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง จังหวัดระยอง
” มุ่งสู่การเป็นผู้นำทางการประมง อย่างยั่งยืนในภูมิภาค เพื่อความอยู่ดีมีสุข ของประชาชน ”

พันธกิจศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง จังหวัดระยอง
1. พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงทุกประเภทให้ได้รับมาตรฐาน
2. เพิ่มผลผลิตในแหล่งเพาะเลี้ยงและแหล่งทรัพยากรอื่น
3. บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ
4. พัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีทางการประมง
5. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองค์กร

สถานที่ติดต่อศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง จังหวัดระยอง
ที่อยู่ หมู่ 10 ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ 0-3865-5191, 0-3865-5301
โทรสาร 038-664583
เว็ปไซต์ www.fisheries.go.th

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ