สำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยระยองภาคกลางเขต จังหวัดระยอง

สำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยระยองภาคกลางเขต จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 30/04/2015, 21:31, ชม: 2,729 ครั้ง

สำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยระยองภาคกลางเขต 4  จังหวัดระยอง  เมืองชายทะเลฝั่งตะวันออก ที่ได้รับการขนานนาม ให้เป็นเมืองแห่งกวีศรีรัตนโกสินทร์ “สุนทรภู่” ผู้มีผลงานวรรณกรรมประเภทร้อยแก้วที่ยากจะหา ผู้ใดมาเทียบเทียม โดยเฉพาะนิทานกลอนสุภาพเรื่อง พระอภัยมณี โดยฉากในนิทานเรื่องนี้ คือบริเวณหมู่เกาะน้อยใหญ ่และท้องทะเลที่สวยงามในจังหวัดระยองนั้นเอง

นอกจากความงดงามของธรรมชาติ ระยองยังเป็นแหล่งผลิตอาหารทะเลที่สำคัญ เป็นแหล่งปลูกผลไม้เมืองร้อนที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะ เงาะ ทุเรียน มังคุด และยังเป็นที่ตั้งของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจแห่งใหม่ของประเทศ ทางหลวงสายสำคัญจากทุกภูมิภาคที่มุ่งหน้าสู่เมืองระยองถูกจัดสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ภาคอุตสาหกรรม แต่ขณะเดียวก็เอื้อประโยชน์ให้การเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดระยองรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โรงแรม ร้านอาหาร ที่ได้มาตราฐานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน ภาคกลาง เขต 4 ระยอง

สถานที่ติดต่อสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยระยองภาคกลางเขต 4
ที่อยู่ 153/4 ถ.สุขุมวิท ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

โทร. (038) 655420-1, 644585
โทรสาร (038) 655422
E-mail Address : tatryong@tat.or.th
เว็ปไซต์ www.tat-rayong.com

facebook ททท.สำนักงานระยอง

แผนที่สำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยระยองภาคกลางเขต 4

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน ภาคกลาง เขต 4 ระยอง แผนที่

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ