โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จังหวัดระยอง

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานอื่นๆ, 19/05/2015, 12:53, ชม: 6,877 ครั้ง

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จังหวัดระยอง

เกี่ยวกับโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
History เกี่ยวกับโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
จังหวัดระยอง เป็นจังหวัดที่มีความได้เปรียบหลายด้าน เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทยมีสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสลับที่ดอน และ มีการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น ยางพารา ทุเรียน เงาะ มังคุด สับปะรด มะม่วง เป็นต้น มีทรัพยากรแร่อยู่หลายชนิด เช่น แร่ทรายแก้ว แร่หินอุตสาหกรรม มีชายฝั่งทะเลติดอ่าวไทยยาวประมาณ 100 กิโลเมตร มีการเลี้ยงกุ้งทะเล มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน ลมทะเลพัดผ่านตลอดปี อากาศอบอุ่นไม่ร้อนจัด บริเวณชายฝั่งทะเลเย็นสบาย นับจากปี 2524 ที่รัฐบาลได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก จังหวัดระยองได้รับการกำหนดบทบาทให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ ถูกกำหนดแนวทางการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความเจริญแห่งใหม่ เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม เป็นเมืองอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ มีท่าเรือน้ำลึกขนส่งสินค้า เป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมที่สำคัญๆ จากสภาพสังคมและความเจริญทางด้านเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดความต้องการในการดูแลด้านสุขภาพที่สะดวก รวดเร็ว และ มีมาตรฐานเหมือนกับประชาชนในกรุงเทพ กลุ่มผู้ร่วมทุนในนาม บริษัทรวมแพทย์ระยอง จึงได้มีความเห็นร่วมกันในการลงทุนดำเนินกิจการโรงพยาบาลในนาม “โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง” ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายของโรงพยาบาลกรุงเทพ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในจังหวัดระยอง และ จังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสได้รับการดูแลด้านสุขภาพที่ดี และ มีคุณภาพ โดยเริ่มจากการเปิดคลินิกกรุงเทพระยอง บริเวณแยกทางเข้าสตาร์ ถนนสุขุมวิท เมื่อต้นปี 2546 สำหรับการให้บริการประชาชนที่เจ็บป่วยเบื้อต้น และ เป็นผู้ประสานงานในการส่งต่อผู้ป่วยที่ต้องการรักษาเฉพาะทาง หรือ รับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน ไปยังโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ในระหว่างการเปิดให้บริการของคลินิกกรุงเทพระยอง บริษัทรวมแพทย์ระยองได้รับมอบการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ และ สังหาริมทรัพย์ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ระยอง จาก ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2546 และ ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท จาก บริษัทรวมแพทย์ระยอง เป็น บริษัทโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ในเดือน พฤษภาคม 2546 เป็นต้นมา แล้ววันที่ทุกคนรอคอยก็มาถึง เมื่อศาสตราจารย์เกียติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ ได้ใก้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด “โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง” เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2546 รวมถึงผู้บริหารโรงพยาบาลในเครือข่าย และ ผู้มีเกียรติทุกท่านได้มาร่วมงานในวันนั้น ได้ให้กำลังใจกับผู้บริหาร และ พนักงานของโรงพยาบาลกรุงเทพระยองทุกท่านในการเริ่มต้นการดำเนินงานการให้บริการด้านสุขภาพในนาม “โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง”โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด
เป็นบริษัทในเครือของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จักกันดีในนาม “โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง” เป็นโรงพยาบาลลำดับที่ 12 ของเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ
ตั้งอยู่เลขที่ 8 หมู่ 2 ถนนแสงจันทร์เนรมิต ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2546 เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน และ เป็นเลิศด้านบริการ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย รวมทั้งบุคลากรที่มีความพร้อมทางด้านความรู้ และ ความชำนาญในการให้บริการ

เหตุการณ์สำคัญ ของโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
กันยายน 2546 เริ่มเปิดดำเนินการโรงพยาบาล ซึ่งเป็นอาคาร 11 ชั้น ขนาด 200 เตียง ขออนุญาติเปิดดำเนินการ 100 เตียง
มิถุนายน 2547 BRH Grand Opening โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาฑินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน
กรกฎาคม 2547 เปิดให้บริการ Ward 8 (หอผู้ป่วยเด็ก) โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน
เมษายน 2548 เป็นให้บริการ Executive Ward 9 เปิดให้บริการศูนย์สุขภาพสตรี
กันยายน 2548 ครบรอบ 2 ปี เปิดให้บริการ Night OPD
กันยายน 2549 ครบรอบ 3 ปี เปิดให้บริการศูนย์โรคสมองและระบบประสาท
ธันวาคม 2549 เปิดศูนย์ผิวพรรณและความงาม “กรุงเทพราชาวดี”
มิถุนายน 2550 เปิดให้บริการ Ward 6
สิงหาคม 2550 เปิดให้บริการ Ward 7 ในนโยบาล Ward มาตรฐานราคาประหยัด
กันยายน 2550 ครบรอบ 4 ปี กับสิ่งดีๆที่ให้กับสังคม
กันยายน 2551 ครบรอบ 5 ปี ภายใต้แนวคิด “บ้านเราสบายดี”
กันยายน 2552 ครบรอบ 6 ปี ภายในแนวคิด “มาตรฐานที่คุณวางใจ High level care you can trust” เปิด Ward 10 วันที่ 29 พฤษภาคม 2552
กันยายน 2553 ครบรอบ 7 ปี เปิดศูนย์สุขภาพสตรี และ ศูนย์กุมารเวช
มีนาคม 2554 เปิดคลินิก รพ.กรุงเทพระยอง สาขาบ่อวิน
เมษายน 2554 เปิดคลินิก รพ.กรุงเทพระยอง สาขาบ้านฉาง
กันยายน 2554 ครบรอบ 8 ปี เปิดศูนย์หัวใจ
กันยายน 2555 เปิดให้บริการห้องสวนหัวใจและหลอดเลือด (Cath Lab) , ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ , เปิดบริการอาคาร B และ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
2556 ขยายบริการกับกลุ่มศัลยกรรม , กระดูกและข้อ

ทำเนียบผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน นพ.จารุวัฑ ใช้ความเพียร
พ.ศ. 2554 – 2557 นพ.นรินทร์ บุญจงเจริญ
พ.ศ. 2554 (รักษาการ) นพ.สมคิด อุดมกิจมงคล
พ.ศ. 2552 – 2554 นพ.สุรพงษ์ ลูกหนุมารเจ้า
พ.ศ. 2550 – 2552 นพ.ประยุทธ สมประกิจ
พ.ศ. 2546 – 2550 นพ.สุนทร ศรีทา
นับตั้งแต่เปิดดำเนินการมาจนถึงวันนี้ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ได้ให้ความสำคัญกับการจัดหาบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุม และ ใส่ใจต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน ดังจะเห็นได้จากจำนวนแพทย์ประจำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่มีจำนวน 68 ท่าน แพทย์ที่ปรึกษา 152 ท่าน และ มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ มีจำนวนเตียงมากถึง 150 เตียง มีการลงทุนด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อช่วยการตรวจวินิจฉัยให้มีประสิทธิภาพแม่ยำยิ่งขึ้น เช่น เครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า MRI , เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 256-Slice CT , เครื่องอัลตราซาวนด์ 4 มิติ , เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล DSI , ระบบเชื่อต่อการจัดการเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ด้วยระบบดิจิตอล PACS , เครื่องฉีดสีและขยายหลอดเลือดหัวใจ Cathlab และ เครื่อง Digital Mammography (เครื่องเดียวในจังหวัดระยอง) มีการจัดตั้งพัฒนาคลินิก และ ศูนย์การแพทย์ หรือ บริการเฉพาะโรค หรือ แม้แต่การขยายขอบเขตการให้บริการไปยังพื้นที่ต่างๆ ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดระยอง ซึ่งถือเป็นการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวระยอง และ ใกล้เคียง

วิสัยทัศน์ Vision
“เรามุ่งมั่นให้บริการเพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความประทับใจทุกจุดบริการ และ มุ่งหวังให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นเลิศด้านการรักษาพย่าบาล”
“We strive to achieve exceptional patient’s experience and excellence clinical outcom.”

พันธกิจ Mission
“เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย การบริการธุรกิจแบบเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทีมบุคคลากรที่มีความสามารถ ยึดมั่นเชิดชูมาตรฐาน และ จริยธรรมแห่งวิชาชีพ และ มุ่งมั่นการสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม”
“We are committed to being the leader in providing internationally accepted, efficient and ethical high quality care through dedicated academic healthcare team, effective leadership and up to date technology, and contributing positively to communities through social responsibility”

ค่านิยมองค์กร Core Value
ความต้องการของลูกค้ามาเป็นอันดับแรก
The needs of customer come first

เทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อการรักษาผู้ป่วย
– ห้องปฎิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด (Cardiac Catheterization Laboratory)
– การตรวจวินิจฉัยระบบไฟฟ้า
– การตรวจวินิจฉัยทางรังสี
– เต็มประสิทธิภาพด้วยระบบ PACs ข้อมูลภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล
– การตรวจความหนาแน่นกระดูก
– Digital Mammogram สำหรับตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านม ที่มีความละเอียดสูง
– การตรวจอัลตราซาวนด์ 4 มิติ ของทารกในครรภ์ (4-D Ultrasound)
– MRI
– 64-Slice CT Scan เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง
– FibroScan
– Colon Capsule Endoscopy
– ตรวจหาแบคทีเรียในกระเพาะอาหารจากลมหายใจ ด้วย 13C-Urea Breath Test
– การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่
– การส่งกล้องทางเดินกระเพาะอาหาร ห้องปฎิบัติสวนหัวใจและหลอดเลือด (Cardiac Catheterization Laboratory)
แห่งแรกและหนึ่งเดียวในจังหวัดระยอง เปิดให้บริการ 08:00 – 17:00 น. ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ทันสมัย รักษาโรคหัวใจโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลัก พร้อมด้วยการสนับสนุนด้านวิชาการจากโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
“โรงพยาบาลหัวใจที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย”
– การสวนหัวใจ (Coronary Angiography : CAG)
– การขยายหลอดเลือดหัวใจ (Percutaneous Coronary Intervention : PCI)
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบเกิดจากการที่ผนังหลอดเลือดมีคราบไขมันและเกล็ดเลือดที่เกาะที่ผนัง ทำให้รูของหลอดเลือตีบ เมื่อตีบมากจนเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอก็จะเกิดอาการเจ็บหน้าอกเมื่อเวลาทำงานหนัก หากมีลิ่มเลือดอุดที่หลอดเลือดหัวใจก็จะเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ในกรณีที่ลิ่มเลือดไม่ใหญ่มาก ยังพอมีเลือดไปเลี้ยงหัวใจก็จะเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิด Non ST Elevate Myocardial Infarction หากลิ่มเลือดมีขนาดใหญ่ซึ่งเกิดจากคราบแตกทำให้เกิดลิ่มเลือดขนาดใหญ่อุดตัน หลอดเลือดจะเกิด ST Elevation MI สำหรับการรักษาก็มีหลายวิธี
– รักษาด้วยยาทั่วไป
– การให้ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด
– การให้ยาต้นเกล็ดเลือด
– การให้ยาละลายลิ่มเลือด
– การใส่สายสวนหลอดเลือดหัวใจ และ ถ่างหลอดเลือดพร้อมกับการใส่บอลลูน
– การผ่าตัดเบี่ยงหลอดเลือด

มาตรการใหม่ด้านการวินิจฉัย และ การรักษาโรคมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
New Trend : Investigate & Treatment CA Breast
เรามีความพร้อมและคุณภาพสูง มีบุคลากรทางด้านการแพทย์ รังสีวิทยา วินิจฉัย วิสัญญีแพทย์ และ อายุรกรรมมะเร็ง ตลอดจนพยาบาลที่จะให้คำแนะนำในการตรวจ การรักษา และ ให้คำปรึกษาเรื่องเต้านม Investigate CA Breast in BRH การให้บริการตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านม
1. การตรวจเต้านมด้วยเครื่อง Digital Mammogram โดยรังสีแพทย์ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวินิจฉัยมะเร็งเต้านม
2. การตรวจเต้านมด้วยเครื่อง Ultrasound โดยรังสีแพทย์ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวินิจฉัยมะเร็งเต้านม
3. การเจาะชิ้นเนื้อ (Ultrasound Guide Core Needle Biopsy) โดย Interventionist
4. การปักเข็มชี้ตำแหน่ง (Localization) โดย Interventionist
5. การเจาะถุงน้ำที่เต้านม (Aspiration) โดย Inteventionist
6. การตรวจหาความผิดปกติของเต้านมด้วยการตรวจเต้านม โดยศัลยแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม และ ต่อมไร้ท่อ

Standard of Treatment CA Breast in BRH
การให้บริการตรวจรักษามะเร็งเต้านม โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
1. การผ่าตัดหาต่อมน้ำเหลืองเซนติเนลที่รักแร้ (Sentinel Lymph Node Biopsy) โดยศัลยแพทย์ด้านมะเร็งเต้านมและต่อมไร้ท่อ
2. การรักษาโดยใช้ยาเคมีบำบัดโดยแพทย์ Oncology
3. การรักษามะเร็งเต้านมโดยการฉายแสง โดยความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง และ โรงพยาบาลวัฒโนสถ (โรงพยาบาลมะเร็ง กรุงเทพ) ศูนย์เต้านม โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
“ศูนย์รวมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านม และ ฝรั่งพร้อมด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัย”
การตรวจความผิดปกติของเต้านมด้วยการตรวจแมมโมแกรม และ อัลตราซาวน์ (Mammogram with Ultrasound Breast)
การตรวจ Mammogram คือ การตรวจเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์ซึ่งสามารถหามะเร็งระยะเริ่มแรกได้ โดยการดูลักษณะแคลเซียมที่เกิดขึ้นในเต้านม แม้ว่าจะไม่สามารถคลำได้ก็ตาม ควรเริ่มตรวจในผู้หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป หรือ ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม เนื่องจากในประเทศไทยมีสถิติการพบมะเร็งเต้านมในกลุ่มนี้สูง
การตรวจ Mammogram แบบสมัยใหม่ และ ถูกต้องตามวิธีการ จำเป็นต้องตรวจ Ultrasound เต้านมร่วมด้วยทุกครั้ง เพราะเนื้อของเต้านมคนไทยส่วนใหญ่ประกอบด้วยต่อมน้ำนม และ กล้ามเนื้อค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับชาวตะวันตก หรือ อินเดีย ซึ่งจะมีลักษณะเต้านมที่มีไขมันมาก ประกอบกับคนไทยมีการทานฮอร์โมนและออกกำลังกายมากขึ้น ทำให้การวินิจฉัยมะเร็งเต้านมด้วยวิธี Mammogram อย่างเดียวมีโอกาสผิดพลาดค่อนข้างสูง การตรวจ Ultrasound ร่วด้วยจะสามารถหารอยโรค สามารถบอกชนิด ขนาด และ ลักษณะของก้อนได้มากยิ่งขึ้น สามารถแยกได้ว่าก้อนที่พบนั้นเป็นก้อนเนื้อ หรือ ถุงน้ำธรรมดา ซึ่งส่งผลต่อการดูแล และ รักษาต่อไป
ศูนย์เอ็ม อาร์ ไอ และเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง มีเครื่อง “Digital Mammography” เครื่องเดียวในจังหวัดระยอง และ มีรังสีแพทย์เชี่ยวชาญเรื่องเต้านมโดยเฉพาะ

MRI
เทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงที่นำไปสู่การค้นหาความผิดปกติของร่างกายมนุษย์ในระยะแรกเริ่ม เพื่อการรักษาได้อย่างทันท่วงที MRI รุ่น Achieva 1.5 T รุ่นล่าสุดและทันสมัยที่สุด
สำหรบการวินิจฉัยโรคต่าง ๆ ทางด้านสองและไขมันหลัง กระดูกและข้อ เต้านม หลอดเลือดและอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกาย ซึ่งสามารถแสดงผลตรวจได้อย่างมีคุณภาพ และ มีความละเอียดสูง โดยเฉพาะการตรวจเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ ที่ไม่สามารถตรวจพบโดยใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) หรือ ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถตรวจแบบใช้รังสีเอกซเรย์และใช้สารทึบแสงได้ เช่น ผู้ป่วยที่แพ้อาหารทะเล เครื่อง MRI รุ่นนี้เป็นเครื่องที่มีความเข้มของสนามแม่เหล็กขนาด 1.5 เทสลา (1.5 T) ทำให้ได้ภาพสแกนสมอง และ อวัยวะสำคัญทั่วร่างกายในเวลาอันรวดเร็ว
ด้วยคุณภาพที่เหนือกว่าดังกล่าว ประกอบกับมีเทคโนโลยีชั้นสูงในการสร้างภาพเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ที่ดีกว่า จึงทำให้เครื่อง MRI รุ่นนี้สามารถนำมาใช้ในการตรวจหาโรคในอวัยวะต่างๆได้ดีกว่า และ ละเอียดกว่า ทำการตรวจได้มากชนิดกว่า ให้ภาพที่มีความละเอียดและคมชัดมากกว่า นอกจากนี้ตัวเครื่องยังมีลักษณะเป็นอุโมงค์สั้นทรงกระบอก ในแนวนอนขนาดกระทัดรัดที่สุดในโลก ซึ่งสามารถช่วยลดอาการกลัวการเข้าไปอยู่ในบริเวณแคบและปิดทึบของผู้ป่วยได้ MRI จึงเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่สามารถช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้แม่นยำ และ นำไปสู่การรักษาโรคต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ทันท่วงทีมากยิ่งขึ้น

สถาที่ติดต่อโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
ที่อยู่ 8 หมู่ 2 ซอยแสงจันทร์เนรมิต ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ : (038) 921-999
แฟกซ์ : (038) 921-925 , 921-990
เว็ปไซต์ www.bangkokrayong.com
เฟสบุค โรงพยาบาล กรุงเทพระยอง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ