เทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา จังหวัดระยอง

เทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 19/05/2015, 15:22, ชม: 1,618 ครั้ง

เทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา จังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมาเทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา จังหวัดระยอง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2310 ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย มีพระเจ้าเอกทัศน์ครองราชย์สมบัติ บ้านเมืองตกอยู่ในภาวะวิกฤติ เมื่อพม่ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาและล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้ในขณะนั้นพระยาวชิระปราการหรือพระเจ้าตากเป็นแม่ทัพรักษาพระนคร แต่พระเจ้าเอกทัศน์ไร้พระปรีชาสามารถในการรักษาพระนครอีกทั้งเกิดความขัดแย้งกับพระเจ้าตากสินในการดำเนินการทางด้าน
ยุทธศาสตร์การรบ พระเจ้าตากทรงท้อพระทัยจึงได้รวบรวมไพร่พลกำลังทหารประมาณ500คน ตีฝ่าวงล้อมของพม่าออกมาทางฝั่งตะวันออกของกรุงศรีอยุธยา และได้รวบรวมไพร่ฟ้าที่สมัครใจอีก 1,000 คน เดินทางมาตามชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกมุ่งหน้ามายังเมืองจันทบุรี โดยได้เดินทางผ่านตำบลบางปลาสร้อยตำบลนาเกลือ ของเมืองชลบุรี และตัดตรงเข้ามาเมืองระยองจัดตั้งค่ายพักอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตำบลบ้านค่ายบริเวณหมู่ที่ 5 ประมาณ 1 เดือน จึงได้ยกทัพไปตีเมืองจันทบุรี ต่อมาได้มีราษฎรจากกรุงศรีอยุธยา เดินทัพตามมาตั้งบ้านเรือนบริเวณค่ายพักและจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น จึงได้ตั้งเป็นหมู่บ้านขนานนามว่า “ บ้านค่าย ” และจัดตั้งเป็นตำบลเมื่อ พ.ศ. 2445 ชื่อว่า ตำบลบ้านค่ายเทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา

คำขวัญ
พิธภัณฑ์ วัดบ้านค่าย วัดใหม่หนังตะลุง กู้กรุงพระเจ้าตาก น้ำหลากคลองสวย เด่นด้วยวิถีไทย รวมใจเจ้าแม่หลักเมือง ลือเลื่องเกษตรพอเพียง

1. ที่ตั้ง ( แสดงที่ตั้ง และระยะห่างจากอำเภอ )
เทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดระยอง ของทางทิศเหนือประมาณ 12 กิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภอบ้านค่ายทางทิศตะวันออก ประมาณ 1 กิโลเมตร

อาณาเขต
ทางทิศเหนือ จด ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ทางทิศใต้ จด ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ทางทิศตะวันออก จด ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ทางทิศตะวันตก จด ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

2. เนื้อที่ (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่) มีพื้นที่ทั้งหมด 13.1 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,187.5 ไร่ แบ่งเป็น
2.1 เนื้อที่ทำการเกษตร จำนวน 3,468 ไร่
2.2 เนื้อที่อยู่อาศัย,ประกอบกิจการ ฯลฯ จำนวน 4,719.5 ไร่

3. ภูมิประเทศ (แสดงภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบล)
สภาพพื้นที่เป็นที่ราบมีป่าไม้กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การปลูกยางพารา มีแม่น้ำระยองไหลผ่าน ตำบลบ้านค่าย เหมาะแก่การจัดทำเป็นที่อยู่อาศัย เขตชุมชนเมือง และจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมด้านการเกษตร

4. จำนวนหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน (แสดงจำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.)
หมู่ที่ 2 บ้านคลองน้ำงู
หมู่ที่ 3 บ้านกะบกขึ้นผึ้ง
หมู่ที่ 4 บ้านคลองยายล้ำ
หมู่ที่ 5 บ้านค่าย
หมู่ที่ 6 บ้านในชาก
หมู่ที่ 7 บ้านสะพานยายคุด
จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีอยู่บางส่วน 2 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 2 บ้านคลองน้ำงู
หมู่ที่ 6 บ้านในชาก

5. ท้องถิ่นอื่นในตำบล (แสดงจำนวน อบต. และเทศบาลในตำบล)
– จำนวนเทศบาล 1 แห่ง คือ
1. เทศบาลตำบลบ้านค่าย

6. ประชากร ประชากรทั้งสิ้น 5,145 คน แยกเป็นชาย 2,487 คน หญิง 2,658 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 392 คน/ตารางกิโลเมตร

สถานที่ติดต่อเทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา จังหวัดระยอง
ที่อยู่ 43 หมู่ 4 ตำบลบ้านค่ายพัฒนา อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
โทรศัพท์ : 038-641-741
โทรสาร : 038-642-302
เว็ปไซต์ www.bankhai.go.th
ฟสบุค เทศบาลตำบลบ้านค่าย ระยอง

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ