องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ จังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 19/05/2015, 15:32, ชม: 2,494 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ จังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ของตำบลนาตาขวัญเล่าว่า ตำบลนาตาขวัญแต่เดิมมีชายสองพี่น้องอพยพมาจากที่อื่น มาตั้งรกรากที่นี่ คนหนึ่งชื่อตาขัน อีกคนหนึ่งชื่อตาขวัญ โดยใช้คลองเป็นเส้นแบ่งพื้นที่ทำมาหากิน ต่อมาชาวบ้านได้ร่วมมือกันสร้างวัดขึ้นในที่ดินของตาขวัญ แล้วตั้งชื่อวัดว่า “วัดนาตาขวัญ” และเมื่อตั้งเป็นตำบลก็ให้ชื่อว่า “ตำบลนาตาขวัญ”

สภาพทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
ที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ ตั้งอยู่ เลขที่ 59 ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3139 หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 โดยตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองระยอง ห่างจากอำเภอเมือง ประมาณ 7 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 33.8 ตารางกิโลเมตร หรือ 21,178 ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

พื้นที่ทั้งหมดของตำบลนาตาขวัญ 21,178 ไร่
พื้นที่การตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัย 2,117 ไร่
พื้นที่ทำการเกษตร 12,608 ไร่
พื้นที่นา 1,150 ไร่
พื้นที่ทำสวน 11,238 ไร่
พื้นที่ทำไร่ 220 ไร่
พื้นที่อื่นๆ 6,453 ไร่

สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย และตำบลสำนักทอง อำเภอเมือง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่ายและตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง

ภูมิประเทศองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
เป็นที่ราบเชิงเขา มีพื้นที่สูงต่ำสลับเป็นลูกคลื่น ประกอบกับเป็นที่ราบริมทะเล พื้นดินเป็นดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ แหล่งน้ำที่สำคัญ คือ คลองนาตาขวัญ ภูเขาที่สำคัญมี 4 แห่ง คือ เขาท่าฉุด, เขาไม้แดง, เขาปลิก และเขาวังม่าน

ภูมิอากาศ อากาศร้อนชื้น อุณหภูมิเฉลี่ย 33 องศาเซลเซียส (c)
ตำบลนาตาขวัญ เป็นตำบลหนึ่ง ใน 11 ตำบล ของอำเภอเมืองระยอง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
หมู่ที่ 1 บ้านนาตาขวัญ
หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งโพธิ์
หมู่ที่3 บ้านชะวึก
หมู่ที่ 4 บ้านชากขนุน
หมู่ที่ 5 บ้านเขาวังม่าน
หมู่ที่ 6 บ้านหนองละลอก

สถานที่ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ จังหวัดระยอง
ที่อยู่ 59 ม. 1 ถนนทางหลวงสาย 3139 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ 038890480
เว็บไซต์ www.natakhwan.go.th
เฟสบุค องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ